Naslovna stranaBudite dio istorije budućnosti

Miločerski razvojni forumtitle

Miločerski razvojni forum

<p><span>Dru&scaron;tvo ekonomista i menadžera Crne Gore, u saradnji sa Univerzitetom Donja Gorica, Centrom za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju i Baltičkom menadžment asocijacijom, organizuje XXIV regionalni&nbsp;</span><span class="tinymce bold" style="font-weight: bold;">Miločerski razvojni forum</span><span><span class="tinymce bold" style="font-weight: bold;">. Forum će biti održan u Hotelu &ldquo;Grand&rdquo; na Cetinju 16. i 17. septembra</span>. Agendu skupa možete preuzeti&nbsp;</span><a href="http://www.demcg.me/files/download/1568026041_7607.pdf">ovdje</a><span>.</span></p>
UDG na Facebook-uUDG na Twitter-uUDG na YouTube-uUDG na LinkedIn-uUDG WebMail

Konkurs za najbolji esej na temu razvoja bioinformatike u Crnoj Gori

Vizija Centra je da osnaže i podrže razvoj generacija koje će razmišljati u pravcu savremenog, informacionog  društva i “pametne”, ekonomski  prosperitetne budućnosti Crne Gore.

Centar izvrsnosti u bioinformatici u Crnoj Gori teži da podstakne i inicijativu mladih ljudi i čuje njihove ideje o sljedećim temama:

-              Budućnost informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) u Crnoj Gori, sa fokusom na prednosti koje će našem društvu donijeti razvoj bioinformatike (BIO-ICT)  -   primjene ICT-a u poljoprivredi, biologiji, zaštiti životne sredine i medicini;

-              Uloga BIO-ICT Centra izvrsnosti u razvoju digitalne poljoprivrede; 

-              Razvoj i primjena naprednih BIO-ICT rešenja u cilju unapređenja ekonomskog ambijenta i kvaliteta života u Crnoj Gori;

-              Povećanje vidljivosti i komercijalizacije rezultata rada crnogorskih istraživača i inovatara u oblasti BIO-ICT-a;

-              Kreiranje uslova za privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mjesta u crnogorskim prioritetnim razvojnim oblastima, kao što su: poljoprivreda, zaštita životne sredine, biologija i medicina, uz korišćenje naprednih ICT tehnologija;

-              Uloga poznavanja, sticanja i primjene ICT vještina u razvoju karijere u Crnoj Gori i inostranstvu.

Imajući u vidu ove teme, Centar teži da podstakne mlade ljude u Crnoj Gori da podijele sa nama njihovu viziju ili konkretnu ideju/prijedlog za budućnost crnogorskog društva kroz razvoj i korišćenje ICT tehnologija u svakodnevnom životu, sa fokusom na razvoj bioinformatike.

Sve  dodatne informacije o projektu i našim partnerima dostupne su na sajtu, kao i putem e-mail adrese: bio-ict@ac.me.

Smjernice i uputstva za pisanje eseja su sljedeće:

-              esej mora biti napisan na engleskom jeziku (Times New Roman, veličina fonta 12, naslov boldovan i veličina fonta 14)

-              esej mora da sadrži najmanje 1500, a najviše 3000 riječi

-              esej može biti djelo jednog ili grupe autora (najviše 4)

-              jedan autor ili grupa autora mogu da prijave jedan esej

-              fokus eseja može biti jedna ili više ponuđenih tema

-              originalnost u  definisanju naslova i koncepcije/fokusa eseja.

Radove slati u elektronskoj formi, kao Word document, na sljedeću adresu: bio-ict@ac.me.

 

Nagrade za najbolje autore/timove su sljedeće:

● Prvo mjesto – 500.00 eura

● Drugo mjesto – 250.00 eura

● Treće mjesto – 150.00 eura.

Najbolji eseji će biti objavljeni na sajtu prvog Centra izvrsnosti u bioinformatici, a organizator zadržava pravo objavljivanja svih eseja, bez naknade troškova po osnovu autorskog prava.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na sajtu BIO-ICT Centra izvrsnosti 15. marta 2016. godine.