OPEN MIND ACADEMY

Zakoračite u budućnost!

Srednjoškolac ste i želite da se upoznate sa najnovijim trendovima i tehnologijama?

Univerzitet Donja Gorica - Studentski Biznis Centar

Upoznajte, kreirajte, programirajte i stvarajte u duhu novog doba i savremenih tehnologija!

Ko sve može da učestvuje?

Open Mind Academy je namijenjena srednjoškolcima. Pravo prijave imaju đaci III i IV godine svih srednjih škola. Moguće se prijaviti samo za jednu od ponuđenih škola.
Saradnja sa profesorima i saradnicima Univerziteta Donja Gorica. Učesnike očekuje rad na uzbudljivim projektima, baziranim na najnovijim trendovima i tehnologijama, a stečeno znanje će im omogućiti da lakše izgrade svoju budućnost u nekoj od oblasti koju odaberu ovim programom.

Termini održavanja akademije

Treninzi u okviru Akademije će biti organizovani u periodu od <span class="bold">20. aprila do 15. maja</span> u trajanju od 2-3 nedelje. Isti obuhvataju online predavanja sa dvodnevnim boravkom i intenzivnim treningom na Univerzitetu

UDG

Univerzitet Donja Gorica

SBC

Studentski Biznis Centar

Biće održani sljedeći treninzi

Trening BYFTech (Build your future with technology) je sastavljen iz dvije cjeline. Prva cjelina će biti održana online i uključivaće predavanja u vezi sa primjenom 3D tehnologije i mogućnostima koje ista pruža. Radionica podrazumijeva i elementarno upoznavanje sa formom i oblikovnošću u arhitekturi, kao i inženjerskom logikom prilikom modelovanja. Druga cjelina podrazumijeva praktičan rad u ProDe laboratoriji: 3D modelovanje, 3D skeniranje i 3D štampu. U okviru praktičnog dijela, đaci će, u timovima, prema zadatom projektnom zadatku, izrađivati model rješenja u nekom od softvera za 3D dizajn, koji će nakon toga štampati na 3D štampačima Neo i Rep Rap.
Koordinatori/Koordinatorke: mr Bojana Sterniša i mr Šemso Kalač
Učesnici ovog treninga će steći mogućnost da rade u jednoj od najaktuelnijih oblasti vještačke inteligencije zvanoj Natural Language Processing (NLP) koja ima za cilj analizu teksta (socijalne mreže, vijesti, knjige, itd.) i donošenju odluka iz istih. Fokus će biti na analizi trendova iz socijalnih mreža (na primjer Twitter) gdje će polaznici prikupljati podatke u realnom vremenu, a kasnije analizirati iste kako bi pronašli trendove, osjećanja (pozitivna ili negativna), i slično. Ove informacije su od krucijalne važnosti za kompanije kako bi u realnom vremenu analizirale marketinške kampanje, lansiranje novih proizvoda, ispitivanje tržišta itd.
Koordinatori/Koordinatorke: doc. dr Armin Alibašić
Učesnici ovog treninga će steći osnovna znanja iz oblasti kreiranja igrica. Posebne oblasti koje će biti elaborirane u okviru treninga su oblasti algoritama i programiranja, postavka razvojnog okruženja, objektivno-orijentisano programiranje, Python igrica, mašinsko učenje i sl.
Koordinatori/Koordinatorke: mr Stevan Šandi i mr Stevan Čakić
Učesnici ovog treninga će dobiti odgovore na pitanja kao što su: Kako da fotografišete kao profesionalac korištenjem drona? Kako da optimizujete podešavanja na dronu kako bi Vaše fotografije izgledale kao one sa naslovnih strana svjetskih magazina? Kako da editujete svoje fotografije u Lightroom-u? Kurs obuhvata i osnovne pojmove vezane za pilotiranje dronovima ali i industriju drona u globalu: Šta je potrebno da bi postali dron pilot? Šta sve morate da znate prije nego pokrenete svoj dron? Kako se održava i servisira dron? U okviru kursa, svi učesnici imaće priliku da oprobaju stečeno znanje na savremenom dronu Phantom Advanced Pro 4.
Koordinatori/Koordinatorke: mr Stevan Šandi i mr Stevan Čakić
Za sve srednjoškolce koje interesuju biološke, mikrobiološke ili hemijske analize, odnosno koje interesuje laboratorijski rad, ovaj trening će ponuditi mogućnost da se upoznaju sa radom u laboratorijama sa teorijskog i praktičnog osnova. Trening će se sastojati iz dva dijela. Prvi dio će biti predavanja koja će biti održana online (zoom). Drugi dio podrazumijeva boravak na Univerzitetu, odnosno Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju (dva dana). Cilj škole je da se učenici upoznaju sa načinima funkcionisanja laboratorije, dobrom laboratorijskom praksom i radom u laboratoriji (hemijska i mikrobiološka) ali i upoznaju oblast kvaliteta i bezbjednosti hrane. Učenici će na kraju dobiti sertifikate o pohađanju škole.
Koordinatori/Koordinatorke: Amil Orahovac i Andrea Milačić
Ovaj trening će učesnicima omogućiti da savladaju osnove komunikacionih vještina i kreativnog izražavanja. Komunikacija i digitalni pejzaž podrazumijevaju pogled na način na koji razmjenjujemo poruke, ulazimo u interakciju sa drugim ljudima, učimo, radimo, putujemo, istražujemo u doba četvrte informatičke revolucije. Društvene mreže i brojne druge digitalne platforme su ekstenzija našeg identiteta i naše svakodnevice. Svakim danom digitalno okruženje i svijet kreativnih industrija postaju sve kompleksniji, broj učesnika i informacija se usložnjava, a svijetu su potrebna inovativna rješenja koja će nam pomoći da se u toj informatičkoj „galami“ izrazimo na pravi način. Da budemo originalni i jedinstveni. Nijesmo brojevi, ljudi smo i zaslužujemo budućnost po mjeri čovjeka. Vrijedi li se za to boriti?
Koordinatori/Koordinatorke: Prof. dr Nenad Vujadinović, Milica Šaranović i Milica Šćepanović