Aktuelno na fakultetu
Oglasna tabla
MAJ
25
Pomjeranje roka za predaju spec/mr radova

Shodno preporukama Instituta za javno zdravlje (IJZ), a u skladu sa epidemiološkom situacijom u zemlji, Univerzitet će početi sa radom 10. juna.
Stoga će termin za predaju specijalističkih i magistarskih radova koji će biti branjeni u junu/julu 2020. biti 10, 11. i 12. juna 2020. godine od 12h do 14h u kancelariji Postdiplomskih studija (II sprat).

Pravilnikom kandidat/kinja treba da preda dva popunjena primjerka tzv. ŠV 80 obrasca koji se može kupiti u knjižarama.

Nekompletna dokumentacija neće biti prihvaćena.

 
 
MAJ
06
Prvi ispitni rok

Shodno odluci Rektorskog kolegijuma, ukoliko epidemiološka situacija u zemlji i mjere Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT) to budu dozvoljavale, prvi ispitni rok će početi 2. juna. Raspored polaganja ispita, kao i pravila pristupanja polaganju, će biti naknadno objavljeni.
 
 
APR
14
Predaja specijalističkih i magistarskih radova

Uzimajući u obzir aktuelnu situaciju u Crnoj Gori usljed epidemije virusom Covid-19 rok za predaju specijalističkih i magistarskih radova koji će biti branjeni u jun/jul 2020. godine će biti pomjeren od 1. do 5. juna 2020. godine od 12h do 14h u kancelariji Postdiplomskih studija (II sprat). 
Arhiva:
Pretraga:
u kategoriji:  

10 OKT
19
Predaja dokumenata za upis na specijalističke/magistarske studije

Prijem dokumenata za upis Specijalističkih/Postdiplomskih studija "Preduzetnička ekonomija" na Fakultetu za međunarodnu ekonomija finansije i biznis i Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije obaviće se u periodu od 18.10.-21.10.2019. godine u terminu od 14:30 – 17:00h. (Predaja dokumenata se neće vršiti tokom subote i nedelje.)

Dokumenta koja je potrebno dostaviti prilikom upisa su:
1. Uvjerenje o završenom fakultetu
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte
3. 2 ŠV obrasca (kupuju se u knjižarama);
4. 2 fotografije (velicine "kao za pasos sto su nekada trebale")
5. Dokaz o uplati školarine (krajnji rok za uplatu 1. rate je 18. oktobra 2019. godine).


Prilikom predaje dokumenata svaki student potpisuje Ugovor sa fakultetom kojim se regulišu medjusobna prava i obaveze. Studenti FMEFB/FIST koji uslovno upisuju studije Ugovor će potpisati nakon što formalno odbrane diplomski rad.
Studenti koji su prošle studijske godine 2018/19 upisali studije i studijske 2019/20 nastavljaju magistarske studije, nijesu u obavezi da potpisuju ugovor već samo da shodno obavještenju o rokovima uplate izmire školarinu.


ŠKOLARINA I NAČIN PLAĆANJA

Školarina za studijske programe postdiplomskih studija Preduzetnička ekonomija FMEFB i studijske programe postdiplomskih studija FIST iznosi 990 EUR po semestru, odnosno 1.980 EUR za studijsku godinu (a za studente magistarskih studija STATISTIKA - EMOS program 1.200 EUR po semestru, odnosno 2.400 EUR za studijsku godinu).

Školarinu je moguće platiti na dva načina:
1. Plaćanjem iznosa za jednu godinu studija – 1.980,00€, odnosno 2.400,00€ za EMOS program;
2. Plaćanjem u tri rate – po 660,00€, odnosno po 800,00€ za EMOS program.

Studenti kojima je za plaćanje školarine potrebna profaktura od Fakulteta, šalju zahtjev za istom putem e-maila na adresu: finansije@udg.edu.me najkasnije do četvrtka, 17.10.2019. do 23:59:59h.

BROJEVI ŽIRO RAČUNA:
1. FAKULTETA ZA MEĐUNARODNU EKONOMIJU, FINANSIJE I BIZNIS, POSTDIPLOMSKE STUDIJE “PREDUZETNIČKA EKONOMIJA"
• 510-17672-83 - Crnogorska komercijalna banka, AD Podgorica ili
• 520-5124-29 - Hipotekarna banka, AD Podgorica
2. FAKULTET ZA INFORMACIONE SISTEME I TEHNOLOGIJE, POSTDIPLOMSKE STUDIJE
• 510-21679-90 - Crnogorska komercijalna banka, AD Podgorica ili
• 520-5123-32 – Hipotekarna banka, AD Podgorica

ROK PLAĆANJA
 Prva rata 660€, odnosno 800€ za studente EMOS programa (ili cijeli iznos od 1.980€, odnosno 2400€ za studente EMOS programa) do 18.10.2019.
 Druga rata 660€, odnosno 800€ za studente EMOS programa do 10.01.2020.
 Treća rata 660€, odnosno 800€ za studente EMOS programa do 10.05.2020.


Dokaz o plaćenoj školarini je uslov da biste mogli potpisati Ugovor o studiranju.

Ugovor o studiranju možete potpisati nakon što dostavite potrebna dokumenta i dokaz
1. da ste uplatili školarinu za cijelu godinu studija – 1.980,00€, odnosno 2.400,00€ za studente EMOS programa;
2. da ste uplatili školarinu za I ratu – 660,00€, odnosno 800,00€ za studente EMOS programa.

Dokaz se dostavlja prilikom potpisivanja Ugovora o studiranju i čini sastavni dio Vašeg dosijea.