Aktuelno na fakultetu
Aktuelno na fakultetu
NOV
11
Rok za prijavu ispita

Rok za prijavu ispita za sve smjerove specijalistickih i magistarskih studija na Fakultetu za međunarodnu ekonomju, finansije i biznis (za ispite iz I i III semestra) će biti otvoren u ponedeljak, 11.11.2019. godine i trajaće do petka 22.11.2019. godine. 
 
OKT
25
Raspored nastave za studente specijalističkih/magistarskih studija "Preduzetnička ekonomija"

Objavljen je raspored nastave na specijalističkim/magistarskim studijama "Preduzetnička ekonomija" u zimskom semestru studijske 2019/20.
Isti možete naći u sekciji Download/za studente.
 
 
OKT
23
Početak nastave na specijalističkim/magistarskim studijama

Nastava na specijalističkim studijama "Preduzetnička ekonomija" je počela uvodnim predavanjima prof. dr Veselina Vukotića, dok će nastava na magistarskim studijama početi 28. oktobra 2019. Tačan raspored do kraja semestra na specijaslističkim i magistarskim studijama za sve smjerove će biti objavljen u petak, 25.10.2019.
 
Arhiva:
10 OKT
19
Predaja dokumenata za upis na specijalističke/magistarske studije

Prijem dokumenata za upis Specijalističkih/Postdiplomskih studija "Preduzetnička ekonomija" na Fakultetu za međunarodnu ekonomija finansije i biznis i Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije obaviće se u periodu od 18.10.-21.10.2019. godine u terminu od 14:30 – 17:00h. (Predaja dokumenata se ne vrši tokom subote i nedelje).

Dokumenta koja je potrebno dostaviti prilikom upisa su:
1. Uvjerenje o završenom fakultetu
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte
3. 2 ŠV obrasca (kupuju se u knjižarama);
4. 2 fotografije (velicine "kao za pasos sto su nekada trebale")
5. Dokaz o uplati školarine (krajnji rok za uplatu 1. rate je 18. oktobra 2019. godine).

Prilikom predaje dokumenata svaki student potpisuje Ugovor sa fakultetom kojim se regulišu medjusobna prava i obaveze. Studenti FMEFB/FIST koji uslovno upisuju studije Ugovor će potpisati nakon što formalno odbrane diplomski rad.
Studenti koji su prošle studijske godine 2018/19 upisali studije i studijske 2019/20 nastavljaju magistarske studije, nijesu u obavezi da potpisuju ugovor već samo da shodno obavještenju o rokovima uplate izmire školarinu.


ŠKOLARINA I NAČIN PLAĆANJA

Školarina za studijske programe postdiplomskih studija Preduzetnička ekonomija FMEFB i studijske programe postdiplomskih studija FIST iznosi 990 EUR po semestru, odnosno 1.980 EUR za studijsku godinu (a za studente magistarskih studija STATISTIKA - EMOS program 1.200 EUR po semestru, odnosno 2.400 EUR za studijsku godinu).

Školarinu je moguće platiti na dva načina:
1. Plaćanjem iznosa za jednu godinu studija – 1.980,00€, odnosno 2.400,00€ za EMOS program;
2. Plaćanjem u tri rate – po 660,00€, odnosno po 800,00€ za EMOS program.

Studenti kojima je za plaćanje školarine potrebna profaktura od Fakulteta, šalju zahtjev za istom putem e-maila na adresu: finansije@udg.edu.me najkasnije do četvrtka, 17.10.2019. do 23:59:59h.

BROJEVI ŽIRO RAČUNA:
1. FAKULTETA ZA MEĐUNARODNU EKONOMIJU, FINANSIJE I BIZNIS, POSTDIPLOMSKE STUDIJE “PREDUZETNIČKA EKONOMIJA"
• 510-17672-83 - Crnogorska komercijalna banka, AD Podgorica ili
• 520-5124-29 - Hipotekarna banka, AD Podgorica
2. FAKULTET ZA INFORMACIONE SISTEME I TEHNOLOGIJE, POSTDIPLOMSKE STUDIJE
• 510-21679-90 - Crnogorska komercijalna banka, AD Podgorica ili
• 520-5123-32 – Hipotekarna banka, AD Podgorica

ROK PLAĆANJA
 Prva rata 660€, odnosno 800€ za studente EMOS programa (ili cijeli iznos od 1.980€, odnosno 2400€ za studente EMOS programa) do 18.10.2019.
 Druga rata 660€, odnosno 800€ za studente EMOS programa do 10.01.2020.
 Treća rata 660€, odnosno 800€ za studente EMOS programa do 10.05.2020.


Dokaz o plaćenoj školarini je uslov da biste mogli potpisati Ugovor o studiranju.

Ugovor o studiranju možete potpisati nakon što dostavite potrebna dokumenta i dokaz
1. da ste uplatili školarinu za cijelu godinu studija – 1.980,00€, odnosno 2.400,00€ za studente EMOS programa;
2. da ste uplatili školarinu za I ratu – 660,00€, odnosno 800,00€ za studente EMOS programa.

Dokaz se dostavlja prilikom potpisivanja Ugovora o studiranju i čini sastavni dio Vašeg dosijea.