Aktuelno na fakultetu
Predavači
JAN
06
Božićne rasprave 2017

Božićne rasprave o ekonomiji 2017
Tradicionalne 25. Božićne rasprave o ekonomiji održaće se 06. januara 2017. godine u 21h na UDG (sala AS). Tema ovogodišnjih Rasprava je "Globalizacija i izolacionizam". 
 
OKT
10
Prijavljivanje studenata za ceremoniju svečane dodjele diploma

Povodom Dana Univerziteta organizuje se Svečana dodjela diploma 11.11. u 11.

Rok za prijavljivanje studenata za prisustvo svečanoj dodjeli diploma koja će biti održana 11.11.2016. u 11 sati, je produžen do 3. novembra do 14 sati.

Zbog kompleksnosti organizacije ceremonije, prijave nakon ovog roka ne mogu biti prihvaćene.

Molimo Vas da pažljivo pročitate širu verziju ove vijesti.
 
 
APR
25
Otvorena prijava ispita (svi smjerovi)

Dana, 25. aprila 2016. je otvorena prijava ispita za ljetnji semestar i trajaće do nedjelje, 01. maja do 23:59h.

 
Arhiva:
dr Veselin Vukotić
Kontakt: veselin.vukotic@udg.edu.me
Status: Redovni profesor


Veselin Vukotić , ekonomista, redovni profesor i dekan Fakulteta za međunaorndu ekonomiju, finansije i biznis; rođen u Piperima 05.08.1949; otac Napoleon, majka Ljubica, rođena Ivanović. Završio Ekonomski fakultet u Podgorici 1971, magistrirao 1977, doktorirao 1980. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Oženjen, supruga Ljiljana, rođena Kovačević; kćerke Milica, Milena i Marija.

Osnivač privatnog univerziteta UDG. Član međunarodnog društva Mont Pelerin Society. Autor ideje i rukovodilac postdiplomskih studija „Preduzetnička ekonomija“; osnivač i predsjednik Instituta za strateške studije i projekcije; Centra za preduzetništvo i ekonomski razvoj; saradnik Instituta društevnih nauka u Beogradu i naučni rukovodilac tradicionalnog skupa: „Ekonomija i tranzicija“; i utemeljivač i naučni rukovodilac skupa „Božićne rasprave o ekonomiji“. Utemeljivač i glavni urednik međunarodnog časopisa „Preduzetnička ekonomija“. Predjsednik Saveza ekonomista Crne Gore. Predsjednik Euro-atlantskog kluba Crne Gore. Autor ideje i koncepta: Crna Gora- mikrodržava i idejni tvorac čitavog ekonomskog sistem u Crnoj Gori. Utemeljivač ekonomskog liberalizma odnosno ideologije slobodnog tržišta u Crnoj Gori. Bio član republičke vlade CG i Savezne vlade Anta Markovića, ministar za privatizaciju i preduzetništvo. Bio je potpredsjednik Savjeta za privatizaciju. Specijalizacije: Rusija, Engleska, Škotska i SAD. Govori engleski i ruski. Bavi se fudbalom i karateom. Najznačajnije knjige: „Statistička analiza produktivnosti rada“, „Privatizacija“, „Strategija ekonomskih reformi u Crnoj Gori“, „Koncepcijske osnove novog ekonomskog sistema u Crnoj Gori“, „Makroekonomski računi i modeli“, „Psiho-filozofija biznisa“, „Opasne riječi“ i „Konstitucionalna ekonomija“. Objavio oko dvesta pedeset članaka u domaćim i stranim časopisima. Liberalno-demokratskog političkog opredjeljenja; reformista. Vjeroispovjest pravoslavna; nacionalnost- Crnogorac. Adresa: UDG, Donja Gorica. E-mail: vukotic@cg.yu , www.vukotic.cg.yu .

Bogato društvo i slobodni pojedinci na opštem i srećna porodica i mirna savjest na ličnom nivou jesu moje osnovne ideje vodilje.

www.vukotic.net