Twitter feed
Najnovija obavještenja

Konkurs za izbor u akademsko zvanje

Na osnovu člana 103 stav 7 Statuta Univerziteta Donja Gorica od 02.11.2010. godine (u daljem tekstu: UDG), Senat UDG-a, na predlog Nastavno naučnog vijeća UDG Humanističkih studija (u daljem tekstu: Fakultet), objavljuje

KONKURS
za izbor u akademsko zvanje

i to:
1. za izbor jednog nastavnika za grupu predmeta iz oblasti: istraživanje rata i mira, u akademsko zvanje docent;
Uslovi:
1. Uslovi za izbor u akademsko zvanje propisani su članom 73 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list, RCG“; br. 44 od 21. oktobra 2014, 52/14), Pravilnikom Senata UDG-a o opštim uslovima za izbor u akademska zvanja na Univerzitetu Donja Gorica (UDG) br. 29/11 od 23.03.2011. godine, i Pravilnikom o bližim uslovima i postupku izbora u akademska zvanja na Humanističkim studijama od 27.12.2011. godine koja su objavljena na internet stranici Fakulteta www.udg.edu.me/hs.

2. Bliže informacije o uslovima za izbor, sadržaju prijave i dokumentaciji koja se prilaže uz prijavu na konkurs, možete naći na internet stranici Fakulteta: www.udg.edu.me/hs/download

Prijave sa potrebnim prilozima u zapečaćenoj koverti se dostavljaju na adresu: Univerzitet Donja Gorica, Humanističke studije, Donja Gorica, Podgorica, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog konkursa sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademsko zvanje, sa naznakom grupe predmeta za koju se konkuriše i akademskog zvanja za koje se konkuriše.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rektor UDG-a

Etika - završni ispit

Obavještavaju se studenti da će se završni ispit iz predmeta Etika održati 16. januara u 17h u A1.

BOŽIĆNE RASPRAVE - Globalizacija i izolacionizam
Opširnije: BOŽIĆNE RASPRAVE - Globalizacija i izolacionizam

U subotu 6. januara u 21h u AS će se održati tradicionalne dvadeset pete Božićne rasprave. Tema - GLOBALIZACIJA I IZOLACIONIZAM.
U priključenju možete naći više informacija.

I GODINA - IZMJENA RASPOREDA

Obavještavaju se studenti I godine Humanističkih studija da pogledaju raspored ispita uslijed manjih izmjena u istom.

Projekat "Ideje i karakter"
Opširnije: Projekat "Ideje i karakter"

Obavještavaju se studenti Humanističkih studija i Fakulteta za umjetnost i komunikacije da će se prezentacije u okviru projekta “Ideje i karakter” održati sjutra 24.12.2016. sa početkom u 09:00 časova, u amfiteatrima AS i AP.
U priključenju možete naći raspored grupa u AS i AP.
Obavještenja
 
Konkurs za izbor u akademsko zvanje
Na osnovu člana 103 stav 7 Statuta Univerziteta Donja Gorica od 02.11.2010. godine (u daljem tekstu: UDG), Senat UDG-a, na predlog Nastavno naučnog vijeća UDG Humanističkih studija (u daljem tekstu: Fakultet), objavljuje

KONKURS
za izbor u akademsko zvanje

i to:
1. za izbor jednog nastavnika za grupu predmeta iz oblasti: istraživanje rata i mira, u akademsko zvanje docent;
Uslovi:
1. Uslovi za izbor u akademsko zvanje propisani su članom 73 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list, RCG“; br. 44 od 21. oktobra 2014, 52/14), Pravilnikom Senata UDG-a o opštim uslovima za izbor u akademska zvanja na Univerzitetu Donja Gorica (UDG) br. 29/11 od 23.03.2011. godine, i Pravilnikom o bližim uslovima i postupku izbora u akademska zvanja na Humanističkim studijama od 27.12.2011. godine koja su objavljena na internet stranici Fakulteta www.udg.edu.me/hs.

2. Bliže informacije o uslovima za izbor, sadržaju prijave i dokumentaciji koja se prilaže uz prijavu na konkurs, možete naći na internet stranici Fakulteta: www.udg.edu.me/hs/download

Prijave sa potrebnim prilozima u zapečaćenoj koverti se dostavljaju na adresu: Univerzitet Donja Gorica, Humanističke studije, Donja Gorica, Podgorica, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog konkursa sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademsko zvanje, sa naznakom grupe predmeta za koju se konkuriše i akademskog zvanja za koje se konkuriše.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rektor UDG-a
29
Decembar
 
Etika - završni ispit
Obavještavaju se studenti da će se završni ispit iz predmeta Etika održati 16. januara u 17h u A1.
11
Januar
 
BOŽIĆNE RASPRAVE - Globalizacija i izolacionizam
U subotu 6. januara u 21h u AS će se održati tradicionalne dvadeset pete Božićne rasprave. Tema - GLOBALIZACIJA I IZOLACIONIZAM.
U priključenju možete naći više informacija.
03
Januar
 
I GODINA - IZMJENA RASPOREDA
Obavještavaju se studenti I godine Humanističkih studija da pogledaju raspored ispita uslijed manjih izmjena u istom.
30
Decembar
 
Projekat "Ideje i karakter"
Obavještavaju se studenti Humanističkih studija i Fakulteta za umjetnost i komunikacije da će se prezentacije u okviru projekta “Ideje i karakter” održati sjutra 24.12.2016. sa početkom u 09:00 časova, u amfiteatrima AS i AP.
U priključenju možete naći raspored grupa u AS i AP.
23
Decembar
Arhiva obavještenja
Datum Naslov
22. 12. 16. Dodjela studentskih nagrada i novogodišnji koncert Opširnije
21. 12. 16. Veliki pravni sistemi - završni ispit Opširnije
20. 12. 16. Geopolitika - promjena satnice Opširnije
19. 12. 16. Uvod u međunarodne odnose - promjena satnice Opširnije
19. 12. 16. Projekat "ideje i karakter" Opširnije
Aktuelno na fakultetu
 
03
Decembar
Posjeta studenata III godine Vazduhoplovnoj bazi u Golubovcima, Direktoratu za vanredne situacije i Policijskoj akademiji Danilovgrad
Posjeta studenata III godine Vazduhoplovnoj bazi u Golubovcima, Direktoratu za vanredne situacije i Policijskoj akademiji Danilovgrad
Studenti III godine u organizaciji Humanističkih studija, a u okviru nastave iz predmeta Odbrambene politike i Upravljanje krizama, posjetili su Vazduhoplovnu bazu Vojske Crne Gore u Golubovcima, Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Policijsku akademiju Danilovgrad. Tom prilikom studenti su se u neposrednoj komunikaciji sa predstavnicima navedenih institucija upoznali sa načinom funkcionisanja određenih segmenata bezbjednosnog i odbrambenog sistema Crne Gore.
Posjeta je upriličena 1. decembra, u prijepodnevnim časovima.
 
14
Oktobar
Posjeta Serža Bramerca UDGiju
Posjeta Serža Bramerca UDGiju
Opširnije: Posjeta Serža Bramerca UDGiju
Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju gospodin Serž Bramerc, u okviru svoje zvanične posjete Crnoj Gori, posjetio je Univerzitet Donja Gorica.
Univerzitet Donja Gorica je imao zadovoljstvo da ugosti gospodina Bramerca, kao i da organizuje njegovo predavanje, koje je održano u petak, 10. oktobra sa početkom u 10:30 časova, u Amfiteatru A2 na drugom spratu. Predavanju su prisustvovali studenti i sardnici na Univerzitetu, kao i predstavnici iz Ministarstva.
 
27
Februar
V sesija Škole evroatlantizma
V sesija Škole evroatlantizma
Opširnije: V sesija Škole evroatlantizma
U organizaciji Fakulteta humanističkih studija Univerziteta Donja Gorica (UDG), po peti put zaredom, održana je Škola evroatlantizma, ovoga puta na temu "Budućnost evroatlantizma". Škola je održana od 25. do 28. novembra 2013. godine u hotelu "Princess", u Baru.