Obavještenja

utorak, 30. april 2024.

Erasmus + konkurs za University of Maribor, Slovenia

University of Maribor, Slovenia

http://www.um.si/

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Donja Gorica raspisuje konkurs za razmjenu na  Univerzitet u Mariboru, Slovenija, u akademskoj 2024/2025. godini, zimski semestar.

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

 

Nivo studija: osnovne, master

Broj stipendija: 2

Trajanje mobilnosti: 3-5 mjeseci

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:

 

Osnovne/master studije:

 

 1. Potvrdu o položenim ispitima na engleskom jeziku;
 2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija na engleskom jeziku
 3. Potvrdu o znanju engleskog jezika (forma u prilogu)
 4. Izjavu o mobilnosti/Declaration of student mobility (forma u prilogu)
 5. Izjavu o državljanstvu (Declaration of residence – forma u prilogu)
 6. CV (Europass forma u prilogu) i motivaciono pismo na engleskom jeziku
 7. EMSO document popunjen (forma u prilogu)
 8. GDPR izjavu (forma u prilogu)
 9. Plan rada – u slučaju da se radi os istraživanju diplomskog, master rada
 10. Dodatna dokumentacija (ukoliko je potrebna)
 11. Kopija pasoša.

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete veb-sajt  Univerziteta u Mariboru i da budu u komunikaciji sa koordinatorima/dekanima matičnog fakulteta, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa koordinatorom/dekanom fakulteta i potpisan od strane istog.

 

Dokumentaciju je potrebno dostaviti na mail Kancelarije za međunarodnu saradnju: erasmusplus.udg@udg.edu.me

 

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata.


Više informacija o predmetima i akademskom kalendaru možete pronaći na: https://ku-linz.at/

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije je 20.05.2024.