Predavači

team
Nemanja Bečanović

Saradnik iz prakse

team
dr Lenka Blehova Čelebić

Vanredni profesor

team
dr Đorđije Borozan

Redovni profesor

team
dr Aleksandar Bošković

Redovni profesor

team
dr Radosav Božović

Redovni profesor

team
Shai Cohen

Saradnik

team
dr Mauro Dujmović

Vanredni profesor

team
mr Olivera Eraković

Saradnik iz prakse

team
mr Igor Kilibarda

Saradnik iz prakse

team
Luka Laković

Saradnik

team
dr Igor Lukšić

Vanredni profesor

team
dr Vladimir Mako

Redovni profesor

team
dr Vesna Maraš

Redovni profesor

team
Milisav Popović

Saradnik iz prakse

team
dr Dragana Radević

Vanredni profesor

team
Anita Vučković

Saradnik iz prakse

team
dr Ilija Vujačić

Redovni profesor

team
dr Milica Vukotić

Vanredni profesor

team
dr Veselin Vukotić

Redovni profesor

team
Mila Zeković

Saradnik iz prakse

team
Velibor Zolak

Saradnik iz prakse