Učionica Konfučije na UDG-u

Učionica Konfučije na UDG-uUz stalni porast globalnog uticaja Kine, posebno kroz implementaciju inicijative "Pojas i put", Crna Gora je pokrenula različite razmjene i saradnju sa Kinom. Da bi se zadovoljile potrebe crnogorskog naroda za učenjem kineskog jezika, razumijevanja kineske kulture i srodnih stručnih djelatnosti, Confucius Institute Headquartes je 1.novembra 2019. odobrila otvaranje nezavisne Učionice Konfucije na UDG-u, pod pokroviteljstvom Univerziteta Donja Gorica (UDG) i Beijing Union University (BUU).

Učionica Konfucije na UDG će na temeljima višegodišnje saradne UDG-a i BUU-a nastaviti da djeluje na polju učenja jezika, interkulturalnosti, učestvovanju u razvijanju raznih drugih stručnih djelatnosti i istraživanja. Pošto su UDG i BUU članovi turističkog saveza „Pojas i put“, Učionica Konfucije na UDG-u biće više posvećena razmjeni i saradnji u hotelskom i menadžmentu u turizmu. Pokrenuće program „Chinese +“ koji bi pomogao Crnoj Gori da njeguje svestrane talente i promoviše međunarodnu saradnju u stručnom obrazovanju. 

Takođe, organizovaće aktivnosti posvećene Kini, poput važnih tradicionalnih kineskih festivala i predavanja o kineskoj kulturi; ljetnji kampovi, razmjena crnogorskih i kineskih studenata i profesora između dva univerziteta radi sticanja i obogaćivanja interkulturalnog iskustva. 

Učionica Konfucije na UDG-u je neprofitna javna organizacija posvećena promovisanju kineskog jezika i kineske kulture u Crnoj Gori, sa posebnim ciljem jačanja saradnje i razvoja u turističkoj industriji između Crne Gore i Kine.