Predavači

Asistent
dr Branko Banović

            Rođen je u Pljevljima (Crna Gora) 25.01.1982. godine, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studije etnologije i antropologije završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2005. godine. Na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu je magistrirao (2007) i doktorirao (2010), čime je stekao naučni stepen doktora etnologije i antropologije. Antropologija folklora bila je uža naučna oblast magistarskih studija, a doktorska disertacija bila je iz oblasti političke antropologije. Zvanje naučnog saradnika stekao je na Institutu društvenih nauka u Beogradu 2015. godine. Član je Evropske asocijacije socijalnih antropologa (EASA). Od 2008. godine radio je na različitim pozicijama u  Zavičajnom muzeju Pljevlja (dokumentarista, kustos etnografske zbirke, direktor), gdje je za veoma kratko vreme dostigao zvanje muzejskog savjetnika (2014). Shvatajući naučno usavršavanje nikad završenim procesom, neprestano se trudio da stiče nova znanja, sprovodi naučna istraživanja i objavljuje naučne radove iz oblasti identiteta, političke antropologije, rodnih studija, multikulturalizma, kulturnog nasljeđa i istorije Crne Gore, kao i radove koji se bave teorijom i metodologijom antropologije. Polazeći iz perspektive savremene antropologije, u svojim istraživanjima uglavnom je obrađivao popularne društvene fenomene vezane za crnogorsko društvo – od gradskog humora, prostornog ponašanja do debate o članstvu Crne Gore u NATO-u i kontroverzi u vezi sa prvom Paradom ponosa u Crnoj Gori.

Svoje naučne radove izlagao je na prestižnim antropološkim konferencijama, od kojih bi izdvojio sljedeća izlaganja: „Narativna reprodukcija savremenog crnogorskog identiteta u procesu euroatlantskih integracija“, Antropološka agora, Filozofski fakultet Beograd (2011); “Men’s Honour and Anthropological Shame in Montenegro”. Scientific conference: “Identity and Accelerated Change“. Faculty of Social Sciences Oslo, Norway (2014); “The Struggle over Tradition and Heritage in Controversies over the first Pride March in Montenegro”. IUAES Inter Congress: World anthropologies and privatization of knowledge: engaging anthropology in public (2016); “The Instrumentalization of Masculine Identity of Montenegrin Tradition in the debates about NATO membership”. Anthropological legacies and human futures. 14th EASA2016 Biennial conference. University of Milano-Bicocca, Italy (2016); “The Mustache in the Context of Struggle for Sexual Minority Rights in Montenegro”. ‘Reimagining Civil Society’ Conference American University of Central Asia – Bishkek, Kyrgyzstan (2017); “Montenegrin Anthropology between International Visibility and New Market Fields”. Anthropology and Management. Anthropological Institute of Romanian Science Academy. “Aurel Vlaicu” University, Arad Romania (2018).

U toku muzejske karijere bio je autor ili koaotor više tematskih izložbi vezanih za različite segmente kulturno-istorijskog nasljeđa (od arheologije, tradicionalne seoske arhitekture, do socijalističkog nasljeđa): “Tanasije Pejatović (1875-1903)”, “Kur’an Husein-paše Boljanića”, “Omaž  Baju Mirkoviću”, “Tradicionalna srpska seoska arhitektura u Pljevljima”, “Municipium S. – prošlost, sadašnjost, budućnost”. Bio je koautor prve izložbe nematerijalne kulturne baštine Crne Gore koju su priredili Ministarstvo kulture i Uprava za zaštitu kulturnih dobara. Njegov interes za koncept smrti u islamu i pogrebne običaje muslimana rezultirao je tekstovima koje je napisao za  zbornik „Katastar muslimanskih grobalja opštine Pljevlja“, NVO “Muslimanski građanski forum” (2016). Predavač je na velikom broju konferencija na temu kulture i tradicije Crne Gore, a redovni je sagovornik RTCG na teme vezane za kulturu, tradiciju i istoriju (npr. “Korzo u Crnoj Gori”, Dokumentarni program RTCG 2017; “Zapis” – dio o starim hamalima i telalima, socijalističkoj arhitekturi Pljevalja; “Mostovi” – dio o manastiru Svete Trojice kao prepisivačkom centru; sagovornik u serijalim “Jutro iz gradova”, “Prođoh Crnom Gorom” itd).

Od 2017. godine angažovan je na Fakultetu za kulturu i turizam Univerziteta Donja Gorica kao predavač na predmetima Kulturno-istorijska baština Crne Gore, Kreativne industrije i Multicultural Management (Vatel). Gostovao je kao predavač na Estonian University of Life Sciences (Course title: “Implementing an Anthropological Research”).

Objavio je tri monografske studije i više naučnih radova. Do sada se uspjehom posebno istakla monografska studija „The Montenegrin Warrior Tradition: Questions and Controversies over NATO Membership“, objavljena u izdanju jedne od najpriznatijih akademskih izdavačkih kuća Palgrave Macmillan, kao i naučni rad „Do Homosexuals Wear Moustaches: Controversies around the First Pride Parade in Montenegro”, objavljen u Zborniku čuvenog socijalnog antropologa Tomasa Eriksena. O Banovićevom naučnom radu napisano je više prikaza, a svojim značajem posebno se ističu tekstovi Endrjua Vahtela i Ketrin Bejker.

Branko Banović govor engleski jezik.

Oženjen je i otac jednog dijeteta.

Banovićeva bibliografija obuhvata sljedeće knjige i naučne radove:

 

Banović, Branko. 2016. The Montenegrin Warrior Tradition: Questions and Controversies over NATO Membership. New York: Palgrave MacMillan;

Banović, Branko. 2014. Pljevaljski korzo (1930-2004). Pljevlja: Zavičajni muzej;

Banović, Branko. 2008. Urbani humor Pljevalja – antropološko-folkloristička studija. Pljevlja: Opština Pljevlja;

Banovic, Branko. 2018. Trump, Montenegrins and the third world war. Anthropology Today  34 (5): 1-2;

Banovic, Branko. 2016. Do Homosexuals Wear Moustaches: Controversies around the First Pride Parade in Montenegro. In Identity Destabilised: Living in an Overheated World. Edited by Thomas Hylland Eriksen and Elisabeth Schober, 184-204. London: Pluto Press;

Banovic, Branko. 2017. An Anthropological Perspective on Negative Attitudes toward Women and Homosexuals in Montenegro. In Reimagining Civil Society/ Антропологический взгляд на негативное отношение к женщинам и гомосексуалам в Черногории . Edited by: Charles Buxton and Reina Artur Kuzy, 21-29 (English)/109-119(Russian). Bishkek: Department of Sociology, American University of Central Asia;

Banović, Branko. 2012. (Dis)funkcionalni potencijal modela tradicionalnih crnogorskih rodnih odnosa u savremenim politikama identiteta. Sociologija LIV (3), 463-480;

Banović, Branko. 2012. Narativna reprodukcija savremenog crnogorskog identiteta u procesu evroatlantskih integracija (I dio). Etnoantropološki problemi 7 (4), 1033-1055;

Banović, Branko. 2011. Ekonomska osnova modela tradicionalnog crnogorskog maskuliniteta. Etnoantropološki problemi 2 (6), 429-442;

Banović, Branko. 2013. Narativna reprodukcija savremenog crnogorskog identiteta u procesu evroatlantskih integracija (II dio). Etnoantropološki problemi 8 (2), 519-537;

Banović, Branko. 2011. Ne/mogućnost istraživanja tradicionalnog crnogorskog maskuliniteta. Antropologija 1 (11), 161-180;

Banović, Branko. 2010. Perspektive etnologije/antropologije u izučavanju kulturnog i civilizacijskog potencijala NATO integracija (primer Crne Gore). Etnoantropolološke sveske 16 (16), 27-45;

Banović, Branko. 2015. Istorija Pljevalja – koliko bi tek Metuzalem imao primedbi. Galsnik Zavičajnog muzeja 10-11, 140-148.

Prikazi Banovićeve knjige:

Andrew Wachtel. 2016. International Feminist Journal of Politics 18 (3): 500-502. Banović, Branko. 2016. The Montenegrin Warrior Tradition: Questions and Controversies over NATO Membership. New York: Palgrave Macmillan;

Catherine Baker. 2018. Nations and Nationalism 24 (1): 196-198. Banović, Branko. 2016. The Montenegrin Warrior Tradition: Questions and Controversies over NATO Membership. New York: Palgrave Macmillan).

team
Kontakt podaci
  • branko.banovic[at]udg.edu.me
  • Podgorica