Twitter feed
Najnovija obavještenja

Prepis na Fakultet pravnih nauka
Opširnije: Prepis na Fakultet pravnih nauka

Obavještavaju se svi zainteresovani za prepis na Fakultet pravnih nauka, da će prepis biti organizovan u periodu 03-28.09.2018. godine.
Svi zainteresovani se za informacije mogu obratiti na mejl alen.adrovic@udg.edu.me.
Prilikom prijave za prepis, kandidati prilažu dokumentaciju koja je istaknuta u prilogu.

Način plaćanja školarine

Obavještavaju se studenti da se u DOWNLOAD sekciji nalaze uputstva za plaćanje školarine za studijsku 2018/19. godinu.

Doktorski rad na uvid javnosti

Odlukom Vijeća postdiplimskih studija Fakulteta pravnih nauka, u Biblioteci Univerziteta Donja Gorica nalazi se na uvid javnosti doktorski rad mr Marine Jovićević, studentkinje postdiplomskih doktorskih studija "Pravo EU", pod nazivom "EU konstitucionalizam: izvori prava u Evropskoj uniji u svjetlu uporedne ustavnosti".
Primjedbe na doktorski rad u skladu sa Pravilnikom o postdiplomskim studijama Fakulteta pravnih nauka, mogu se dostaviti u roku od 30 dana od dana isticanja obavještenja.

Avgustovski ispitni rok - prijava
Opširnije: Avgustovski ispitni rok - prijava

Obavještavaju se studenti da će prijava ispita za vanredni avgustovski rok biti organizovana 11. i 12. jula 2017. godine u periodu od 10h do 14h.

Avgustovski rok će biti organizovan od 27. avgusta do 1. septembra 2018. godine.

Raspored ispita će biti objavljen nakon završetka prijave.

Studenti ispite prijavljuju popunjavanjem formulara u prilogu, i dostavljanjem koordinatoru studija u Dekanatu Fakulteta, isključivo 11. i 12. jula 2018. godine u periodu od 10h do 14h. Uz prijavni formular, studenti dostavljaju dokaz o uplati. Polaganje ispita u avgustovskom roku se plaća 12.5 EUR po ECTS kreditu. Studenti su u obavezi da, kao svrhu plaćanja, navedu sljedeće: "Prijava za vanredni avgustovski rok 2017/2018. godine".

Student može prijaviti bilo koji ispit koji je prijavio i slušao tokom 2017/2018. godine. Ne postoji ograničenje broja predmeta koje student može prijaviti za avgustovski rok.
Prijavljivanje ispita koje student nije slušao tokom 2017/2018. godine, povlači disciplinsku odgovornost.

Studenti nemaju mogućnost naknadne promjene prijavljenih predmeta.

Obavještenje za studente korisnike WAT programa

Studenti koji su, shodno ranije objavljenom obavještenju, informisali Studentsku službu o učešću u Work and Travel, ili nekom drugom programu razmjene, potrebno je da na adresu workandtravel@udg.edu.me, pošalju spisak ispita koje će polagati u oktobarskom roku, kao i da li ispit polažu parcijalno ili u cjelosti (ukoliko je na predmetu dozvoljeno parcijalno polaganje ispita). Ukoliko student ispit polaže parcijalno, potrebno je navesti koji kolokvijum polaže. U oktobarskom terminu postoji samo jedan rok za polaganje ispita.
Mail sa gore traženim informacijama je potrebno poslati do 3. septembra 2018. godine.
Studentima će biti opravdano odsustvo sa nastave do datuma povratka u Crnu Goru. Potrebno je da student nakon povratka Studentskoj službi prilože dokaz o datumu povratka (pečat u pasošu ili neki drugi dokaz).
Svaki fakultet pojedinačno će obavijestiti studente o terminu održavanja ispitnog roka i datumima ispita.
Obavještenja
 
Prepis na Fakultet pravnih nauka
Obavještavaju se svi zainteresovani za prepis na Fakultet pravnih nauka, da će prepis biti organizovan u periodu 03-28.09.2018. godine.
Svi zainteresovani se za informacije mogu obratiti na mejl alen.adrovic@udg.edu.me.
Prilikom prijave za prepis, kandidati prilažu dokumentaciju koja je istaknuta u prilogu.
16
Jul
 
Način plaćanja školarine
Obavještavaju se studenti da se u DOWNLOAD sekciji nalaze uputstva za plaćanje školarine za studijsku 2018/19. godinu.
16
Jul
 
Doktorski rad na uvid javnosti
Odlukom Vijeća postdiplimskih studija Fakulteta pravnih nauka, u Biblioteci Univerziteta Donja Gorica nalazi se na uvid javnosti doktorski rad mr Marine Jovićević, studentkinje postdiplomskih doktorskih studija "Pravo EU", pod nazivom "EU konstitucionalizam: izvori prava u Evropskoj uniji u svjetlu uporedne ustavnosti".
Primjedbe na doktorski rad u skladu sa Pravilnikom o postdiplomskim studijama Fakulteta pravnih nauka, mogu se dostaviti u roku od 30 dana od dana isticanja obavještenja.
09
Jul
 
Avgustovski ispitni rok - prijava
Obavještavaju se studenti da će prijava ispita za vanredni avgustovski rok biti organizovana 11. i 12. jula 2017. godine u periodu od 10h do 14h.

Avgustovski rok će biti organizovan od 27. avgusta do 1. septembra 2018. godine.

Raspored ispita će biti objavljen nakon završetka prijave.

Studenti ispite prijavljuju popunjavanjem formulara u prilogu, i dostavljanjem koordinatoru studija u Dekanatu Fakulteta, isključivo 11. i 12. jula 2018. godine u periodu od 10h do 14h. Uz prijavni formular, studenti dostavljaju dokaz o uplati. Polaganje ispita u avgustovskom roku se plaća 12.5 EUR po ECTS kreditu. Studenti su u obavezi da, kao svrhu plaćanja, navedu sljedeće: "Prijava za vanredni avgustovski rok 2017/2018. godine".

Student može prijaviti bilo koji ispit koji je prijavio i slušao tokom 2017/2018. godine. Ne postoji ograničenje broja predmeta koje student može prijaviti za avgustovski rok.
Prijavljivanje ispita koje student nije slušao tokom 2017/2018. godine, povlači disciplinsku odgovornost.

Studenti nemaju mogućnost naknadne promjene prijavljenih predmeta.
27
Jun
 
Obavještenje za studente korisnike WAT programa
Studenti koji su, shodno ranije objavljenom obavještenju, informisali Studentsku službu o učešću u Work and Travel, ili nekom drugom programu razmjene, potrebno je da na adresu workandtravel@udg.edu.me, pošalju spisak ispita koje će polagati u oktobarskom roku, kao i da li ispit polažu parcijalno ili u cjelosti (ukoliko je na predmetu dozvoljeno parcijalno polaganje ispita). Ukoliko student ispit polaže parcijalno, potrebno je navesti koji kolokvijum polaže. U oktobarskom terminu postoji samo jedan rok za polaganje ispita.
Mail sa gore traženim informacijama je potrebno poslati do 3. septembra 2018. godine.
Studentima će biti opravdano odsustvo sa nastave do datuma povratka u Crnu Goru. Potrebno je da student nakon povratka Studentskoj službi prilože dokaz o datumu povratka (pečat u pasošu ili neki drugi dokaz).
Svaki fakultet pojedinačno će obavijestiti studente o terminu održavanja ispitnog roka i datumima ispita.
25
Jun
Arhiva obavještenja
Datum Naslov
21. 06. 18. Pravne klinike - konkurs Opširnije
20. 06. 18. Izmijenjeni raspored ispita u III (julskom) roku Opširnije
18. 06. 18. Predavanje u okviru Akademskog foruma Opširnije
12. 06. 18. Raspored ispita u III ispitnom roku - julski rok Opširnije
12. 06. 18. Izmijenjeni raspored završnih ispita u II roku Opširnije
Aktuelno na fakultetu
 
01
Jun
Posjeta studenata Fakulteta pravnih nauka Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
Posjeta studenata Fakulteta pravnih nauka Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
Studenti Fakulteta pravnih nauka, kao članovi grupe 2B2017+ bili su u posjeti Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.
Tom prilikom razgovarali su s predsjednikom Savjeta Agencije Muhamedom Đokajem, dok su im prezentacije održale, a potom sa njima obišle prostorije zgrade Agencije Mirjana Volkov, rukovodilac Odsjeka za predmete i prigovore u oblasti zaštite ličnih podataka i Biljana Božić, rukovodilac Odsjeka za slobodan pristup informacijama-glavni kontrolor. Tokom današnje posjete najavljena je saradnja u realizaciji budućih projekata u koje bi, osim zaposlenih u Agenciji i nastavnog osoblja Fakulteta pravnih nauka, bili aktivno uključeni i njegovi najbolji studenti.
 
30
April
Predavanje predsjednika Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
Predavanje predsjednika Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
Na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica, predavanje je održao predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Muhamed Đokaj, na temu: ,,Zaštita ličnih podataka - zakonska rješenja i primjena".
 
30
April
Škola prava EU - Bar 22-25.04.2018. g.
Škola prava EU - Bar 22-25.04.2018. g.
Fakultet pravnih nauka UDG, u saradnji sa partnerima Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti CANU i Opštinom Bar, organizovao je IX sesiju Škole prava EU, u periodu 22-25.04.2018. g. u hotelu Princess u Baru.
Škola je ugostila 20 studenata UDG-a, koji su imali priliku da odslušaju predavanja profesora iz Regiona, stručnjaka iz prakse i mladih istraživača.