Twitter feed
Login box Content
Najnovija obavještenja

Konkurs za izbor u akademsko zvanje docent
Opširnije: Konkurs za izbor u akademsko zvanje docent

Na osnovu člana 103 stav 7 Statuta Univerziteta Donja Gorica od 02.11.2010. godine (u daljem tekstu: UDG), Senat UDG-a, na prijedlog Nastavno naučnog vijeća UDG Fakulteta za politehniku(u daljem tekstu: Fakultet), objavljuje KONKURS ZA IZBOR u akademsko zvanje docenta za jednog nastavnika za grupu predmeta iz oblasti konstrukcija.
Sve informacije o uslovima izbora nalaze se u nastavku obavještenja i u sekciji Download, dio Konkursi.
Uslovi:

1. Uslovi za izbor u akademsko zvanje propisani su članom 76 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list, RCG“, br. 44 od 21. oktobra 2014,52/14), Mjerilima o uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja koja je donio Savjet za visoko obrazovanje Crne Gore na sjednici održanoj 20. juna 2016. godine, Pravilnikom Senata UDG-a o opštim uslovima za izbor u akademska zvanja na Univerzitetu Donja Gorica br 29/11 od 23.03.2011. godine.

2. Bliže informacije o uslovima za izbor, sadržaju prijave i dokumentaciji koja se prilaže uz prijavu na konkurs, možete naći na internet stranici Fakulteta: www.udg.edu.me /politehnika/ download/ konkursi.

Prijave sa potrebnim prilozima u zapečaćenoj koverti se dostavljaju na adresu: Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za politehniku, Donja Gorica bb, Podgorica, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog konkursa sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademsko zvanje, sa naznakom grupe predmeta za koju se konkuriše i akademskog zvanja za koje se konkuriše.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Rektor UDG-a

Takmičenje I&K - raspored po amfiteatrima (III godina)
Opširnije: Takmičenje I&K - raspored po amfiteatrima (III godina)

Takmičenje u okviru projekta Ideje i karakter biće održano u četvrtak, 05.12.2019. godine sa početkom u 14 časova (AS, AP, A1, A2 i A4).

Raspored grupa po amfiteatrima moguće je naći u prilogu.

Redoslijed izlaganja grupa biće nasumično izvučen.

Studenti koji se ne pojave na takmičenju, bez obzira na dosadašnju aktivnost u grupi, biće kažnjeni shodno pravilima projekta.

Prezentacija UGRAD stipendija - utorak, 3.12. u 12:00 (AS)
Opširnije: Prezentacija UGRAD stipendija - utorak, 3.12. u 12:00 (AS)

U utorak, 3. decembra 2019. godine, sa početkom u 12:00h u amfiteatru AS biće održana prezentacija Global UGRAD stipendija na UDG.

Global UGRAD je jednosemestralni program razmjene u Sjedinjenim Državama za studente osnovnih studija koji u potpunosti finansira Vlada SAD. Rok za prijave je otvoren do 31. decembra 2019. godine. U prilogu možete naći više informacija.

Podjela po amfiteatrima - I godina
Opširnije: Podjela po amfiteatrima - I godina

Takmičenje u okviru projekta Ideje i karakter biće održano sjutra, 01.12.2019. god. sa početkom u 9 časova (AS, AP, A1, A2 i A4).

Raspored grupa po amfiteatrima moguće je naći u prilogu.

Redosljed izlaganja grupa biće nasumično izvučen.

Studenti koji se ne pojave na takmičenju, bez obzira na dosadašnju aktivnost u grupi, biće kažnjeni shodno pravilima projekta "Ideje i karakter".

Svečana odbrana diplomskih radova
Opširnije: Svečana odbrana diplomskih radova

Obavještavamo Vas da je svečana odbrana diplomskih radova na Fakultetu za politehniku zakazana za 15. oktobra 2019. godine, sa početkom u 14h u amfiteatru AS.

Pozivamo Vas da svojim prisustvom uveličate ovaj događaj.

Agenda je u prilogu.
Obavještenja
 
Konkurs za izbor u akademsko zvanje docent
Na osnovu člana 103 stav 7 Statuta Univerziteta Donja Gorica od 02.11.2010. godine (u daljem tekstu: UDG), Senat UDG-a, na prijedlog Nastavno naučnog vijeća UDG Fakulteta za politehniku(u daljem tekstu: Fakultet), objavljuje KONKURS ZA IZBOR u akademsko zvanje docenta za jednog nastavnika za grupu predmeta iz oblasti konstrukcija.
Sve informacije o uslovima izbora nalaze se u nastavku obavještenja i u sekciji Download, dio Konkursi.
Uslovi:

1. Uslovi za izbor u akademsko zvanje propisani su članom 76 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list, RCG“, br. 44 od 21. oktobra 2014,52/14), Mjerilima o uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja koja je donio Savjet za visoko obrazovanje Crne Gore na sjednici održanoj 20. juna 2016. godine, Pravilnikom Senata UDG-a o opštim uslovima za izbor u akademska zvanja na Univerzitetu Donja Gorica br 29/11 od 23.03.2011. godine.

2. Bliže informacije o uslovima za izbor, sadržaju prijave i dokumentaciji koja se prilaže uz prijavu na konkurs, možete naći na internet stranici Fakulteta: www.udg.edu.me /politehnika/ download/ konkursi.

Prijave sa potrebnim prilozima u zapečaćenoj koverti se dostavljaju na adresu: Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za politehniku, Donja Gorica bb, Podgorica, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog konkursa sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademsko zvanje, sa naznakom grupe predmeta za koju se konkuriše i akademskog zvanja za koje se konkuriše.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Rektor UDG-a
27
Januar
 
Takmičenje I&K - raspored po amfiteatrima (III godina)
Takmičenje u okviru projekta Ideje i karakter biće održano u četvrtak, 05.12.2019. godine sa početkom u 14 časova (AS, AP, A1, A2 i A4).

Raspored grupa po amfiteatrima moguće je naći u prilogu.

Redoslijed izlaganja grupa biće nasumično izvučen.

Studenti koji se ne pojave na takmičenju, bez obzira na dosadašnju aktivnost u grupi, biće kažnjeni shodno pravilima projekta.
05
Decembar
 
Prezentacija UGRAD stipendija - utorak, 3.12. u 12:00 (AS)
U utorak, 3. decembra 2019. godine, sa početkom u 12:00h u amfiteatru AS biće održana prezentacija Global UGRAD stipendija na UDG.

Global UGRAD je jednosemestralni program razmjene u Sjedinjenim Državama za studente osnovnih studija koji u potpunosti finansira Vlada SAD. Rok za prijave je otvoren do 31. decembra 2019. godine. U prilogu možete naći više informacija.
02
Decembar
 
Podjela po amfiteatrima - I godina
Takmičenje u okviru projekta Ideje i karakter biće održano sjutra, 01.12.2019. god. sa početkom u 9 časova (AS, AP, A1, A2 i A4).

Raspored grupa po amfiteatrima moguće je naći u prilogu.

Redosljed izlaganja grupa biće nasumično izvučen.

Studenti koji se ne pojave na takmičenju, bez obzira na dosadašnju aktivnost u grupi, biće kažnjeni shodno pravilima projekta "Ideje i karakter".
30
Novembar
 
Svečana odbrana diplomskih radova
Obavještavamo Vas da je svečana odbrana diplomskih radova na Fakultetu za politehniku zakazana za 15. oktobra 2019. godine, sa početkom u 14h u amfiteatru AS.

Pozivamo Vas da svojim prisustvom uveličate ovaj događaj.

Agenda je u prilogu.
14
Oktobar
Arhiva obavještenja
Datum Naslov
08. 10. 19. Tema projekta "Ideje i karakter", zimski semestar 2019/20. god Opširnije
04. 10. 19. Raspored za nedelju od 07-11. oktobra Opširnije
27. 09. 19. Raspored za nedelju od 30.09-04.10. Opširnije
25. 09. 19. Poziv na učešće - 2019 WBG Youth Summit Opširnije
25. 09. 19. Promocija knjige “Etnički konflikti” na UDG Opširnije
Aktuelno na fakultetu