Aktuelno na fakultetu
Oglasna tabla
JUL
24
Drugi popravni rok - septembar 2023

Drugi popravni rok na RPS će biti organizovan u periodu između 01. 09. i 20. 09. 2023. godine. 
 
APR
25
Predaja specijalističkih i magistarskih radova

Termin za predaju specijalističkih i magistarskih radova koji će biti branjeni u jun/jul 2023. godine će biti 10, 11, 12, i 15. maja 2023. godine od 12h do 14h u kancelariji Postdiplomskih studija (II sprat).

Rok za slanje saglasnosti mentora na finalnu verziju radova je do 2. maja 2023. godine do 12h.


 
 
NOV
29
Raspored ispita

Postavljen je raspored ispita u redovnom i popravnom roku u toku zimskog semestra studijske 2022/23. godine na Renesansnim postdiplomskim studjama.

Raspored ispita na RPS možete naći u dijelu Download/za studente.  
Arhiva:
Pretraga:
u kategoriji:  

05 JUN
23
Obavještenje za studente koji planiraju da apliciraju za Work and Travel program

Univerzitet Donja Gorica će, i ove godine, izaći u susret studentima i studentkinjama koji će učestvovati
u programu Work & Travel, ili nekom sličnom programu razmjene.
Zbog neusklađenih datuma odlazaka studenata i studentkinja, neispunjenosti kriterijuma prisustva nastavi i kompleksnosti organizacije, za studente i studentkinje koji učestvuju na ovom programu će biti organizovan dodatni ispitni rok, nakon povratka sa programa. Kao sto je ranije najavljeno, oktobarski ispitni rok ce biti odrzan od 1-10. oktobra. U oktobarskom roku postoji samo jedan termin za polaganje ispita.

Studenti i studentkinje koji učestvuju u ovom ili sličnim programima razmjene, potrebno je da popune
formu koja se nalazi na narednom L I N K U.

Formu je potrebno popuniti do 30. juna. U formi je
neophodno navesti i da li ispit polažu parcijalno ili u cjelosti (ukoliko je na predmetu dozvoljeno
parcijalno polaganje ispita, i samo ukoliko student/kinja propušta prvi popravni rok zbog odlaska na
program razmjene). Ukoliko student/kinja ispit polaže parcijalno, potrebno je navesti koji kolokvijum
polaže. Kao što je već navedeno, u oktobarskom terminu postoji samo jedan rok za polaganje ispita.
Studentima i studentkinjama će biti opravdano odsustvo sa nastave do datuma povratka u Crnu Goru.
Potrebno je da studenti i studentkinje nakon povratka Studentskoj službi prilože dokaz o datumu
povratka (pečat u pasošu ili neki drugi dokaz).
Svaki fakultet pojedinačno će obavijestiti studente o terminu održavanja ispitnog roka i datumima ispita.