Aktuelno na fakultetu
Aktuelno na fakultetu
DEC
29
Rok za uplatu druge rate školarine

Rok za uplatu druge rate školarine je 10. januara 2021. godine.
 
 
DEC
08
Online nastava

U skladu sa novim mjerama u prevenciji od Covid-19 predavanja koja su bila petkom i vikendom i dalje će biti online. Za predavanja koja su po rasporedu radnim danima svaki predavač će na sajtu predmeta postaviti informaciju o načinu kako će organizovati istu, da li online ili uživo.
 
 
DEC
03
Predaja specijalističkih i magistarskih radova

Termin za predaju specijalističkih i magistarskih radova koji će biti branjeni u februaru 2021. godine će biti 10, 11, 14. i 15. decembra 2020. godine od 12h do 14h u kancelariji Postdiplomskih studija (II sprat).

Rok za slanje saglasnosti mentora na finalnu verziju radova je do 7. decembra 2020. godine do 13h. 
Arhiva:
03 DEC
20
Predaja specijalističkih i magistarskih radova

Termin za predaju specijalističkih i magistarskih radova koji će biti branjeni u februaru 2021. godine će biti 10, 11, 14. i 15. decembra 2020. godine od 12h do 14h u kancelariji Postdiplomskih studija (II sprat).

Rok za slanje saglasnosti mentora na finalnu verziju radova je do 7. decembra 2020. godine do 13h.

Podsjećamo sve studente koji predaju rad u ovom roku da osim mentoru finalne verzije radova proslijede ostalim članovima Komsije za ocjenu rada (Odluku NNV ste dobili putem mail-a sa adrese pe@udg.edu.me) kako bi i ostali članovi komisije prije slanja saglasnosti mentora na predaju rada dali svoje komentare na rad.

Pravilnikom kandidat/kinja treba da preda dva popunjena primjerka tzv. ŠV 80 obrasca koji se može kupiti u knjižarama, a nalazi se u prilogu vijesti u dijelu obavještenja.

Nekompletna dokumentacija neće biti prihvaćena.

Napomene:

1. Svi primjerci specijalističkih i magistarskih radova (5 primjeraka) koji se predaju moraju biti tvrdo koričeni.
2. Svi štampani specijalistički i magistarski radovi moraju sadržati podatke o specijalizantu/magistarantu (treća stranica rada) shodno Pravilniku o predaji specjalističkih i magistarskih radova po kome je prijavljen i pisan rad. Odluku NNV fakulteta o članovima Komisije studenti su dobili putem mail-a pe@udg.edu.me.
3. Svi kandidati koji predaju rad, osim mentorima imaju obavezu slanja svojih radova u toku pisanja na odobrenje i sugestije ostalim članovima Komisije za ocjenu rada koju su dobili putem mail-a pe@udg.edu.me.