Twitter feed
Najnovija obavještenja

Predaja specijalističkih radova u februarskom roku studijske 2018/2019. godine

Obavještavaju se studenti da se finalne verzije specijalističkih radova dostavljaju do 4. februara (ponedjeljak) Upravi fakulteta.
Uz specijalistički rad odštampan u pet primjeraka, studenti su u obavezi da, u skladu sa Pravilnikom o izradi i odbrani specijalističkog rada, dostave sljedeću dokumentaciju:

1)Potvrda o izmirenim finansijskim obavezama prema fakultetu koju izdaje Služba finansija (finansije@udg.edu.me);
2)Potvrda o položenim ispitima sa osnovnih studija koju izdaje Studentska služba (studentska.sluzba@udg.edu.me;
3) Potvrda o položenim ispitima sa specijalističkih studija koju izdaje Koordinator studijske godine (alen.adrovic@udg.edu.me);
4)Potvrda o povratku ključa od ormarića koju izdaje tehnička služba Univerziteta (tehnicka.sluzba@udg.edu.me);
5)Potvrda o povratku knjiga u biblioteku (biblioteka@udg.edu.me).

Kandidati su dužni da na CD-u dostave elektronsku verziju specijalističkog rada, kratku biografiju sa osnovnim biografskim podacima i pisanu saglasnot mentora o odobrenju rada.

Navedenu dokumentaciju, studenti mogu predati radnim danima u periodu od 28.01. d0 4.02. od 10-13h u Dekanatu Fakulteta. Pravo dostavljanja rada imaju studenti koji u prethodnoj studijskoj godini nisu uspješno odbranili rad ili su propustili neki od predviđena tri roka.

Za sva pitanja, studenti mogu kontaktirati koordinatora Fakulteta (alen.adrovic@udg.edu.me).​

Raspored ispita - februarski rok

Obavještavaju se studenti sepcijalističkih studija da je raspored ispita u febraurskom roku dostupan u DOWNLOAD sekciji.

Proslava Dana Fakulteta i dodjela studentskih nagrada

Dodjela nagrada najboljim studentima Fakulteta pravnih nauka, Humanističkih studija, Fakulteta umjetnosti i komunikacija i Filološkog fakulteta, kao i prigodni muzički program prijatelja UDG, muzičkih škola Vasa Pavić i Andre Navaro, održaće se 25.12. u 12:00h, u amfiteatru AS.
Srdačno vas pozivamo da vašim prisustvom uljepšate ovu svečanost.

Etika - usmeni ispit

Obavještavaju se studenti da će usmeni ispit iz predmeta Etika, biti održan 25.12. od 8h u Dekanatu Fakulteta pravnih nauka, umjesto 26.12. kako je prvobitno planirano.
Pravo polaganja usmenog ispita imaju samo studenti koji su položili pismeni ispit.

Raspored završnih ispita - I i II ispitni rok

Obavještavaju se studenti specijalističkih studija da je raspored završnih ispita u I i II ispitnom roku na specijalističkim studijama, dostupan u DOWNLOAD sekciji.
Obavještenja
 
Predaja specijalističkih radova u februarskom roku studijske 2018/2019. godine
Obavještavaju se studenti da se finalne verzije specijalističkih radova dostavljaju do 4. februara (ponedjeljak) Upravi fakulteta.
Uz specijalistički rad odštampan u pet primjeraka, studenti su u obavezi da, u skladu sa Pravilnikom o izradi i odbrani specijalističkog rada, dostave sljedeću dokumentaciju:

1)Potvrda o izmirenim finansijskim obavezama prema fakultetu koju izdaje Služba finansija (finansije@udg.edu.me);
2)Potvrda o položenim ispitima sa osnovnih studija koju izdaje Studentska služba (studentska.sluzba@udg.edu.me;
3) Potvrda o položenim ispitima sa specijalističkih studija koju izdaje Koordinator studijske godine (alen.adrovic@udg.edu.me);
4)Potvrda o povratku ključa od ormarića koju izdaje tehnička služba Univerziteta (tehnicka.sluzba@udg.edu.me);
5)Potvrda o povratku knjiga u biblioteku (biblioteka@udg.edu.me).

Kandidati su dužni da na CD-u dostave elektronsku verziju specijalističkog rada, kratku biografiju sa osnovnim biografskim podacima i pisanu saglasnot mentora o odobrenju rada.

Navedenu dokumentaciju, studenti mogu predati radnim danima u periodu od 28.01. d0 4.02. od 10-13h u Dekanatu Fakulteta. Pravo dostavljanja rada imaju studenti koji u prethodnoj studijskoj godini nisu uspješno odbranili rad ili su propustili neki od predviđena tri roka.

Za sva pitanja, studenti mogu kontaktirati koordinatora Fakulteta (alen.adrovic@udg.edu.me).​
16
Januar
 
Raspored ispita - februarski rok
Obavještavaju se studenti sepcijalističkih studija da je raspored ispita u febraurskom roku dostupan u DOWNLOAD sekciji.
15
Januar
 
Proslava Dana Fakulteta i dodjela studentskih nagrada
Dodjela nagrada najboljim studentima Fakulteta pravnih nauka, Humanističkih studija, Fakulteta umjetnosti i komunikacija i Filološkog fakulteta, kao i prigodni muzički program prijatelja UDG, muzičkih škola Vasa Pavić i Andre Navaro, održaće se 25.12. u 12:00h, u amfiteatru AS.
Srdačno vas pozivamo da vašim prisustvom uljepšate ovu svečanost.
24
Decembar
 
Etika - usmeni ispit
Obavještavaju se studenti da će usmeni ispit iz predmeta Etika, biti održan 25.12. od 8h u Dekanatu Fakulteta pravnih nauka, umjesto 26.12. kako je prvobitno planirano.
Pravo polaganja usmenog ispita imaju samo studenti koji su položili pismeni ispit.
17
Decembar
 
Raspored završnih ispita - I i II ispitni rok
Obavještavaju se studenti specijalističkih studija da je raspored završnih ispita u I i II ispitnom roku na specijalističkim studijama, dostupan u DOWNLOAD sekciji.
08
Decembar
Arhiva obavještenja
Datum Naslov
06. 12. 18. Gostujuće predavanje prof. dr Žarka Puhovskog Opširnije
04. 12. 18. Pravni i politički sistem Crne Gore Opširnije
02. 12. 18. Izmijenjeni raspored nastave u XII sedmici zimskog semestra 2018/19. Opširnije
28. 11. 18. Rad na uvid javnosti Opširnije
25. 11. 18. Raspored nastave u XI sedmici zimskog semestra 2018/19. Opširnije
Aktuelno na fakultetu
 
21
Novembar
Prijem studenata
Obavještavaju se studenti Fakulteta pravnih nauka da su utvrđeni termini konsultacija sa Sekretarom Alenom Adrovićem, shodno sljedećem rasporedu:
- ponedjeljakom od 10 do 12h;
- srijedom od 10 do 12h.

Mole se studenti da se za konsultacije, predavanje studentskih molbi i druga pitanja, pridržavaju navedenog rasporeda.
 
01
Jun
Posjeta studenata Fakulteta pravnih nauka Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
Posjeta studenata Fakulteta pravnih nauka Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
Studenti Fakulteta pravnih nauka, kao članovi grupe 2B2017+ bili su u posjeti Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.
Tom prilikom razgovarali su s predsjednikom Savjeta Agencije Muhamedom Đokajem, dok su im prezentacije održale, a potom sa njima obišle prostorije zgrade Agencije Mirjana Volkov, rukovodilac Odsjeka za predmete i prigovore u oblasti zaštite ličnih podataka i Biljana Božić, rukovodilac Odsjeka za slobodan pristup informacijama-glavni kontrolor. Tokom današnje posjete najavljena je saradnja u realizaciji budućih projekata u koje bi, osim zaposlenih u Agenciji i nastavnog osoblja Fakulteta pravnih nauka, bili aktivno uključeni i njegovi najbolji studenti.
 
30
April
Predavanje predsjednika Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
Predavanje predsjednika Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
Na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica, predavanje je održao predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Muhamed Đokaj, na temu: ,,Zaštita ličnih podataka - zakonska rješenja i primjena".