Twitter feed
Najnovija obavještenja

Prijava za avgustovski rok
Opširnije: Prijava za avgustovski rok

Obavještavaju se studenti da će prijava ispita za vanredni avgustovski rok biti organizovana 10. i 11. jula 2019. godine u periodu od 10h do 13h.

Avgustovski rok će biti organizovan od 26. do 31. avgusta 2019. godine.

Raspored ispita će biti objavljen nakon završetka prijave.

Studenti ispite prijavljuju popunjavanjem formulara u prilogu, i dostavljanjem kolegi Filipu Radoviću u Staklenoj sali (I sprat), isključivo 10. i 11. jula 2018. godine u periodu od 10h do 13h. Uz prijavni formular, studenti dostavljaju dokaz o uplati. Polaganje ispita u avgustovskom roku se plaća 12.5 EUR po ECTS kreditu. Studenti su u obavezi da, kao svrhu plaćanja, navedu sljedeće: "Prijava za vanredni avgustovski rok 2018/2019. godine".

Student može prijaviti bilo koji ispit koji je prijavio i slušao tokom 2018/2019. godine. Ne postoji ograničenje broja predmeta koje student može prijaviti za avgustovski rok.
Prijavljivanje ispita koje student nije slušao tokom 2018/2019. godine, povlači disciplinsku odgovornost.

Studenti nemaju mogućnost naknadne promjene prijavljenih predmeta.

Info dan

Obavještavamo vas da će 9. jula 2019. godine biti održan Info dan, odnosno prezentacija smjerova specijalističkih, magistarskih i doktorskih studija na Fakultetu pravnih nauka, Humanističkim studijama, Fakultetu za umjetnosti i komunikacije i Filološkom fakultetu-odsjek za engleski jezik i književnost Univerziteta Donja Gorica.
Prezentacije će biti održane u amfiteatru AP prema sljedećem rasporedu:
- Fakultet pravnih nauka u 11.00h;
- Humanističke studije u 11.30h;
- Fakultet za umjetnost i komunikacije u 12.00h;
- Filološki fakultet-odsjek za engleski jezik i književnost u 12.30h.
Na Info danu će biti predstavini studijski programi, predavači i date sve neophodne informacije vezane za upis. Pozivaju se zainteresovani studenti da prisustvuju prezentaciji.

Radovi na uvid javnosti

Odlukom NNV-a na uvid javnosti u biblioteci UDG na sedam dana nalaze se specijalistički radovi:

1. Bojane Sarić, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Zabrana diskriminacije žena u EU”;

2. Andree Đelević, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Diplomatski i konzularni odnosi Crne Gore i Turske krajem XIX i početkom XX vijeka”;

3. Mirjane Despotović, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Pojam i tipologija oružanih sukoba”;

4. Stefana Jovića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Pravo na slobodu i bezbjednost ličnosti kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava”;

5. Luke Krušića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Zabrana diskriminacije i govor mržnje”;

6. Brajana Petričića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Specijalne misije i savremena diplomatija”;

7. Ivana Vučinića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Imunitet i privilegije članova diplomatske misije”;

8. Danila Đukanovića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Pravosudni, pod nazivom “Pravni transplanti”.

Predaja specijalističkih radova

Podsjećaju se studenti da je rok za predaju finalne verzije specijalističkih radova 13. jun 2019. godine. Radovi se dostavljaju u periodu od 10-13h.

Uz specijalistički rad odštampan u pet primjeraka, studenti su u obavezi da, u skladu sa Pravilnikom o izradi i odbrani specijalističkog rada, dostave sljedeću dokumentaciju:

1)Potvrda o izmirenim finansijskim obavezama prema Fakultetu koju izdaje Služba finansija (finansije@udg.edu.me);
2)Potvrda o položenim ispitima sa osnovnih studija koju izdaje Studentska služba (studenstka.sluzba@udg.edu.me);
3) Potvrda o položenim ispitima sa specijalističkih studija koju izdaje Koordinator studijske godine (alen.adrovic@udg.edu.me);
4)Potvrda o povratku ključa od ormarića koju izdaje tehnička služba Univerziteta (portirnica);
5)Potvrda o povratku knjiga u biblioteku (biblioteka@udg.edu.me).

Kandidati su dužni da dostave i pisanu saglasnost mentora na tekst specijalističkog rada, kao i da na CD-u dostave elektronsku verziju specijalističkog rada i kratku biografiju sa osnovnim biografskim podacima.

Za sva pitanja, studenti mogu kontaktirati kooridnatora studija Alena Adrovića(alen.adrovic@udg.edu.me).

Raspored ispita u julskom ispitnom roku

Obavještavju se studenti specijalističkih studija da je raspored ispita u julskom ispitnom roku dostupan u DOWNLOAD sekciji.
Obavještenja
 
Prijava za avgustovski rok
Obavještavaju se studenti da će prijava ispita za vanredni avgustovski rok biti organizovana 10. i 11. jula 2019. godine u periodu od 10h do 13h.

Avgustovski rok će biti organizovan od 26. do 31. avgusta 2019. godine.

Raspored ispita će biti objavljen nakon završetka prijave.

Studenti ispite prijavljuju popunjavanjem formulara u prilogu, i dostavljanjem kolegi Filipu Radoviću u Staklenoj sali (I sprat), isključivo 10. i 11. jula 2018. godine u periodu od 10h do 13h. Uz prijavni formular, studenti dostavljaju dokaz o uplati. Polaganje ispita u avgustovskom roku se plaća 12.5 EUR po ECTS kreditu. Studenti su u obavezi da, kao svrhu plaćanja, navedu sljedeće: "Prijava za vanredni avgustovski rok 2018/2019. godine".

Student može prijaviti bilo koji ispit koji je prijavio i slušao tokom 2018/2019. godine. Ne postoji ograničenje broja predmeta koje student može prijaviti za avgustovski rok.
Prijavljivanje ispita koje student nije slušao tokom 2018/2019. godine, povlači disciplinsku odgovornost.

Studenti nemaju mogućnost naknadne promjene prijavljenih predmeta.
01
Jul
 
Info dan
Obavještavamo vas da će 9. jula 2019. godine biti održan Info dan, odnosno prezentacija smjerova specijalističkih, magistarskih i doktorskih studija na Fakultetu pravnih nauka, Humanističkim studijama, Fakultetu za umjetnosti i komunikacije i Filološkom fakultetu-odsjek za engleski jezik i književnost Univerziteta Donja Gorica.
Prezentacije će biti održane u amfiteatru AP prema sljedećem rasporedu:
- Fakultet pravnih nauka u 11.00h;
- Humanističke studije u 11.30h;
- Fakultet za umjetnost i komunikacije u 12.00h;
- Filološki fakultet-odsjek za engleski jezik i književnost u 12.30h.
Na Info danu će biti predstavini studijski programi, predavači i date sve neophodne informacije vezane za upis. Pozivaju se zainteresovani studenti da prisustvuju prezentaciji.
24
Jun
 
Radovi na uvid javnosti
Odlukom NNV-a na uvid javnosti u biblioteci UDG na sedam dana nalaze se specijalistički radovi:

1. Bojane Sarić, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Zabrana diskriminacije žena u EU”;

2. Andree Đelević, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Diplomatski i konzularni odnosi Crne Gore i Turske krajem XIX i početkom XX vijeka”;

3. Mirjane Despotović, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Pojam i tipologija oružanih sukoba”;

4. Stefana Jovića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Pravo na slobodu i bezbjednost ličnosti kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava”;

5. Luke Krušića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Zabrana diskriminacije i govor mržnje”;

6. Brajana Petričića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Specijalne misije i savremena diplomatija”;

7. Ivana Vučinića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Imunitet i privilegije članova diplomatske misije”;

8. Danila Đukanovića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Pravosudni, pod nazivom “Pravni transplanti”.
20
Jun
 
Predaja specijalističkih radova
Podsjećaju se studenti da je rok za predaju finalne verzije specijalističkih radova 13. jun 2019. godine. Radovi se dostavljaju u periodu od 10-13h.

Uz specijalistički rad odštampan u pet primjeraka, studenti su u obavezi da, u skladu sa Pravilnikom o izradi i odbrani specijalističkog rada, dostave sljedeću dokumentaciju:

1)Potvrda o izmirenim finansijskim obavezama prema Fakultetu koju izdaje Služba finansija (finansije@udg.edu.me);
2)Potvrda o položenim ispitima sa osnovnih studija koju izdaje Studentska služba (studenstka.sluzba@udg.edu.me);
3) Potvrda o položenim ispitima sa specijalističkih studija koju izdaje Koordinator studijske godine (alen.adrovic@udg.edu.me);
4)Potvrda o povratku ključa od ormarića koju izdaje tehnička služba Univerziteta (portirnica);
5)Potvrda o povratku knjiga u biblioteku (biblioteka@udg.edu.me).

Kandidati su dužni da dostave i pisanu saglasnost mentora na tekst specijalističkog rada, kao i da na CD-u dostave elektronsku verziju specijalističkog rada i kratku biografiju sa osnovnim biografskim podacima.

Za sva pitanja, studenti mogu kontaktirati kooridnatora studija Alena Adrovića(alen.adrovic@udg.edu.me).
10
Jun
 
Raspored ispita u julskom ispitnom roku
Obavještavju se studenti specijalističkih studija da je raspored ispita u julskom ispitnom roku dostupan u DOWNLOAD sekciji.
05
Jun
Arhiva obavještenja
Datum Naslov
23. 05. 19. AmCham Program stažiranja 2019 Opširnije
16. 05. 19. Poziv za ljetnju praksu Opširnije
04. 05. 19. Raspored nastave - XIII sedmica Opširnije
23. 04. 19. Raspored ispita u I i II ispitnom roku - specijalističke studije Opširnije
20. 04. 19. Raspored nastave - XII sedmica Opširnije
Aktuelno na fakultetu
 
08
Jul
Potpisan Memorandum o saradnji sa Osnovnim sudom u Podgorici
Dana 08.07.2019. godine Fakultet pravnih nauka i Osnovni sud u Podgorici potpisali su Memorandum o saradnji kojim su definisane zajedničke aktivnosti. Prilikom potpisivanja Memoranduma dogovorena je saradnja na planu organizovanja naučnih i stručnih skupova, te učešće sudija u izvođenju nastave na osnovnim i postdiplomskim studijama. Dogovoreno je prisustvo suđenjima i obavljanje prakse studenata u Osnovnom sudu.
 
26
Jun
Potpisan Memorandum o saradnji sa Upravnim sudom Crne Gore
Dana 26.06.2019. godine Fakultet pravnih nauka i Upravni sud Crne Gore potpisali su Memorandum o saradnji, kojim je predviđeno sprovođenje aktivnosti od zajedničkog interesa i obavljanje stručne prakse studenata našeg Fakulteta u Upravnom sudu.

Potpisivanjem ovog Memoranduma omogućeno je studentima Fakulteta pravnih nauka Univertziteta Donja Gorica da, od naredne školske godine, u većem broju obavljaju praksu u Upravnom sudu.
 
24
Maj
Pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita
Opširnije: Pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita
Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica dva puta godišnje organizuje Pripremnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita. Prvi ciklus pripremne nastave počinje u prvoj nedjelji oktobra, dok drugi ciklus počinje u prvoj nedjelji marta.

Pripremna nastava traje 11 nedjelja, sa ukupnim fondom od 88 časova. Predavanja se odvijaju petkom poslijepodne i subotom. Posebna pažnja posvećuje se praktičnom dijelu nastave, u okviru koga polaznici imaju priliku da uvježbaju pisanje presuda i podnesaka.

Predavači: prof. dr Zoran Stojanović, prof. dr Miodrag Orlić, prof. dr Vuk Radović, doc. dr Igor Vujović, Petar Stojanović (sudija Vrhovnog suda CG), Vesna Begović (sudija Vrhovnog suda CG), doc. dr Slobodan Stojanović (advokat), Branka Lakočević (predsjednica Upravnog suda CG), Zoran Radović (sudija i predsjednik Osnovnog suda u PG), dr Milica Kovač-Orlandić, mr Nikola Šaranović (generalni direktor Direktorata za međunarodnu pravnu saradnju) i drugi istaknuti stručnjaci iz oblasti prava.

Cijena Pripremne nastave za polaganje pravosudnog ispita iznosi 300,00 €. Cijena nastave za kandidate koji su diplomirali na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica iznosi 250,00 €. Kandidati navedene iznose mogu platiti u dvije jednake rate.

Kontakt osoba: dr Milica Kovač-Orlandić, telefon: 020/410-708; 069 336 940, e-mail: milica.kovac@udg.edu.me