Twitter feed
Najnovija obavještenja

Raspored nastave - VIII sedmica
Opširnije: Raspored nastave - VIII sedmica

U prilogu se nalazi raspored nastave na specijalističkim studijama, za VIII sedmicu ljetnjeg semestra 2018/19. godine.

Obavještenje za studente koji planiraju da apliciraju za Work and Travel program

Univerzitet Donja Gorica će, i ove godine, izaći u susret studentima koji će učestvovati u programu Work & Travel, ili nekom sličnom programu razmjene.

Zbog neusklađenih datuma odlazaka studenata, neispunjenosti kriterijuma prisustva nastavi i kompleksnosti organizacije, za studente koji učestvuju na ovom programu će biti organizovan dodatni ispitni rok u oktobru, nakon povratka sa programa. Ispitni rok će biti održan u periodu od 1. do 10. oktobra, pa preporučujemo studentima da organizuju svoj boravak u Americi u skladu sa ovim terminom (postoji samo jedan termin za polaganje ispita u oktobru).

Studenti koji planiraju da učestvuju u ovom ili sličnim programima razmjene, potrebno je da pošalju mail na adresu workandtravel@udg.edu.me, i da u mailu navedu datum polaska i datum povratka. Mail je potrebno poslati do 9. aprila u 10 sati.

Prijava teme specijalističkog rada
Opširnije: Prijava teme specijalističkog rada

Teme specijalističkih radova, odobrene od strane mentora, studenti mogu prijaviti do 5. aprila. Pored uredno popunjene prijave, neophodno je da studenti dostave i potvrdu da su izmirili svoje finansijske obaveze na ime školarine, izdatu od strane Finansijske službe.

Prijavni formular, kao i Pravilnik o izradi i odbrani specijalističkog rada nalaze se u prilogu.

Student bira temu specijalističkog rada u okviru jedne oblasti iz studijskog programa postdiplomskih specijalističkih studija. Predmetni nastavnici mogu da predlažu teme specijalističkih radova, koje prezentuju studentima u okviru redovnih časova. Nastavnik može prihvatiti temu koju je predložio student ukoliko ocijeni da ona ispunjava potrebne uslove.

NAPOMENA: Navedenu dokumentaciju, studenti su obavezni dostaviti koordinatoru specijalističkih studija Alenu Adroviću. Prije dostavljanja dokumentacije, studenti su dužni obratiti se koordinatoru na e-mail: alen.adrovic@udg.edu.me, povodom svih detalja, uključujući termine za preuzimanje dokumentacije.

Raspored nastave - VII sedmica
Opširnije: Raspored nastave - VII sedmica

U prilogu se nalazi raspored nastave na specijalističkim studijama, za VII sedmicu ljetnjeg semestra 2018/19. godine.

Raspored nastave - VI sedmica
Opširnije: Raspored nastave - VI sedmica

U prilogu se nalazi raspored nastave na specijalističkim studijama, za VI sedmicu ljetnjeg semestra 2018/19. godine.
Obavještenja
 
Raspored nastave - VIII sedmica
U prilogu se nalazi raspored nastave na specijalističkim studijama, za VIII sedmicu ljetnjeg semestra 2018/19. godine.
23
Mart
 
Obavještenje za studente koji planiraju da apliciraju za Work and Travel program
Univerzitet Donja Gorica će, i ove godine, izaći u susret studentima koji će učestvovati u programu Work & Travel, ili nekom sličnom programu razmjene.

Zbog neusklađenih datuma odlazaka studenata, neispunjenosti kriterijuma prisustva nastavi i kompleksnosti organizacije, za studente koji učestvuju na ovom programu će biti organizovan dodatni ispitni rok u oktobru, nakon povratka sa programa. Ispitni rok će biti održan u periodu od 1. do 10. oktobra, pa preporučujemo studentima da organizuju svoj boravak u Americi u skladu sa ovim terminom (postoji samo jedan termin za polaganje ispita u oktobru).

Studenti koji planiraju da učestvuju u ovom ili sličnim programima razmjene, potrebno je da pošalju mail na adresu workandtravel@udg.edu.me, i da u mailu navedu datum polaska i datum povratka. Mail je potrebno poslati do 9. aprila u 10 sati.
19
Mart
 
Prijava teme specijalističkog rada
Teme specijalističkih radova, odobrene od strane mentora, studenti mogu prijaviti do 5. aprila. Pored uredno popunjene prijave, neophodno je da studenti dostave i potvrdu da su izmirili svoje finansijske obaveze na ime školarine, izdatu od strane Finansijske službe.

Prijavni formular, kao i Pravilnik o izradi i odbrani specijalističkog rada nalaze se u prilogu.

Student bira temu specijalističkog rada u okviru jedne oblasti iz studijskog programa postdiplomskih specijalističkih studija. Predmetni nastavnici mogu da predlažu teme specijalističkih radova, koje prezentuju studentima u okviru redovnih časova. Nastavnik može prihvatiti temu koju je predložio student ukoliko ocijeni da ona ispunjava potrebne uslove.

NAPOMENA: Navedenu dokumentaciju, studenti su obavezni dostaviti koordinatoru specijalističkih studija Alenu Adroviću. Prije dostavljanja dokumentacije, studenti su dužni obratiti se koordinatoru na e-mail: alen.adrovic@udg.edu.me, povodom svih detalja, uključujući termine za preuzimanje dokumentacije.
19
Mart
 
Raspored nastave - VII sedmica
U prilogu se nalazi raspored nastave na specijalističkim studijama, za VII sedmicu ljetnjeg semestra 2018/19. godine.
15
Mart
 
Raspored nastave - VI sedmica
U prilogu se nalazi raspored nastave na specijalističkim studijama, za VI sedmicu ljetnjeg semestra 2018/19. godine.
09
Mart
Arhiva obavještenja
Datum Naslov
01. 03. 19. Raspored nastave - V sedmica Opširnije
22. 02. 19. Raspored nastave - IV sedmica Opširnije
18. 02. 19. Rad na uvid javnosti Opširnije
19. 02. 19. Prijava ispita u ljetnjem semestru 2018/2019. godine Opširnije
15. 02. 19. Rok za uplatu II rate školarine Opširnije
Aktuelno na fakultetu
 
07
Februar
Predavanje Povjerenika za informisanje Republike Hrvatske
Dana, 06.02.2019. godine dr Zoran Pičuljan, povjerenik za informisanje Republike Hrvatske, održao je predavanje studentima Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica.
 
07
Februar
Pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita
Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica organizuje Pripremnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita, počev od 22. februara 2019. godine. Nastava će trajati devet nedjelja, a predavanja će se odvijati petkom poslijepodne i subotom. Posebna pažnja posvetiće se praktičnom dijelu nastave, u okviru koga će polaznici imati priliku da uvježbaju pisanje presuda i podnesaka.

Predavači: prof. dr Zoran Stojanović, prof. dr Miodrag Orlić, prof. dr Vuk Radović, prof. dr Goran Obradović, doc. dr Igor Vujović, Petar Stojanović (sudija Vrhovnog suda CG), Vesna Begović (sudija Vrhovnog suda CG), doc. dr Slobodan Stojanović (advokat), Branka Lakočević (predsjednica Upravnog suda CG), Zoran Radović (sudija i predsjednik Osnovnog suda u PG), mr Nikola Šaranović (generalni direktor Direktorata za međunarodnu pravnu saradnju).

Cijena Pripremne nastave za polaganje pravosudnog ispita iznosi 300,00 €. Cijena kursa za kandidate koji su diplomirali na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica iznosi 250,00 €. Kandidati navedene iznose mogu platiti u dvije jednake rate.

Kontakt: 020/410-708; 069 336 940, e-mail: milica.kovac@udg.edu.me
 
21
Novembar
Prijem studenata
Obavještavaju se studenti Fakulteta pravnih nauka da su utvrđeni termini konsultacija sa Sekretarom Alenom Adrovićem, shodno sljedećem rasporedu:
- ponedjeljakom od 10 do 12h;
- srijedom od 10 do 12h.

Mole se studenti da se za konsultacije, predavanje studentskih molbi i druga pitanja, pridržavaju navedenog rasporeda.