Twitter feed
Najnovija obavještenja

Specijalistički radovi na uvid javnosti

Odlukom NNV-a na uvid javnosti u biblioteci UDG na sedam dana nalaze se specijalistički radovi:

1. Ane Jokić, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Uticaj nirnberških procesa na stvaranje savremenog međunarodnog humanitarnog prava”;

2. Ivone Malović, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Diplomatsko-konzularna mreža Crne Gore u 21. vijeku”;

3. Nikole Radunovića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Nastanak prvh diplomatskih i konzularnih službi u Crnoj Gori nakon Berlinskog kongresa do 1918. godine”;

4. Vojislava Boškovića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Zabrana diskriminacije na radu u pravo Evropske unije sa posebnim osvrtom na lica sa invaliditetom”;

5. Borisa Kljajevića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Zaštita civilnog stanovništva u toku oružanih sukoba”;

6. Danila Radonjića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Uživanje prava na slobodu vjeroispovijeti u savremenoj Evropskoj uniji”;

7. Anisa Šljuke, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Značaj Suda Evropske unije u stvaranju evropskog prava”;

8. Eme Kalač, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Uloga Ujedinjenih nacija u savremenoj diplomatiji”;

9. Marka Mitrovića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Pravosudni, pod nazivom “Institucionalni razvoj i značaj tužilaštva u Crnoj Gori (1992-2019)”;

10. Lazara Filipovića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Pravosudni, pod nazivom “Prekršajne sankcije”.

Potpisivanje ugovora o studiranju

Obavještavaju se studenti specijalističkih studija, generacija 2019/20, da će potpisivanje ugovora o studiranju biti organizovano u ponedjeljak 16.09. u 16.30h u amfiteatru A1.

Raspored nastave - I sedmica
Opširnije: Raspored nastave - I sedmica

Obavještavaju se studenti specijalističkih studija da zimski semestar počinje 16.09.2019. godine.
U prilogu se nalazi raspored nastave za I sedmicu u zimskom semestru studijske 2019/20. godine.

Prezentacija postdiplomskih akademskih studijskih programa
Opširnije: Prezentacija postdiplomskih akademskih studijskih programa

Info dan, odnosno prezentacija smjerova svih postdiplomskih studijskih programa, će biti održan u petak, 6. septembra 2019. godine, u amfiteatru AP sa početkom u 11:00h.

Konkurs za upis specijalističkih studija
Opširnije: Konkurs za upis specijalističkih studija

Fakultet pravnih nauka raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na postdiplomske specijalističke studije.

Upis studenata na specijalističke studije moguć je u periodu od 9. do 16. septembra 2019. godine.

Nastava u studijskoj 2019/20. godini će početi 16. septembra 2019.

SMJEROVI:
- Međunarodno i evropsko pravo
- Pravosudni smjer
- Privrednopravni smjer
- Javnopravni smjer

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA:
- Uvjerenje o prethodno završenim osnovnim studijama ili potvrda o položenim ispitima
- Kopija lične karte
- Dvije fotografije
- Popunjen ŠV obrazac, u dva primjerka (popunjavanje prilikom prijave)
- Popunjen prijavni formular, u dva primjerka (nalazi se u prilogu)
- Potvrda o izmirenim finansijskim obavezama na osnovnim studijama (važi samo za studente osnovnih studija na UDG)

NAPOMENA: Navedenu dokumentaciju, studenti su obavezni dostaviti koordinatoru specijalističkih studija Alenu Adroviću. Prije dostavljanja dokumentacije, studenti su dužni obratiti se koordinatoru na e-mail: alen.adrovic@udg.edu.me, povodom svih detalja koji se tiču termina za upis i preuzimanje dokumentacije, nastavnog plana i programa, visine školarine, rokova za uplatu i sl.
Obavještenja
 
Specijalistički radovi na uvid javnosti
Odlukom NNV-a na uvid javnosti u biblioteci UDG na sedam dana nalaze se specijalistički radovi:

1. Ane Jokić, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Uticaj nirnberških procesa na stvaranje savremenog međunarodnog humanitarnog prava”;

2. Ivone Malović, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Diplomatsko-konzularna mreža Crne Gore u 21. vijeku”;

3. Nikole Radunovića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Nastanak prvh diplomatskih i konzularnih službi u Crnoj Gori nakon Berlinskog kongresa do 1918. godine”;

4. Vojislava Boškovića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Zabrana diskriminacije na radu u pravo Evropske unije sa posebnim osvrtom na lica sa invaliditetom”;

5. Borisa Kljajevića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Zaštita civilnog stanovništva u toku oružanih sukoba”;

6. Danila Radonjića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Uživanje prava na slobodu vjeroispovijeti u savremenoj Evropskoj uniji”;

7. Anisa Šljuke, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Značaj Suda Evropske unije u stvaranju evropskog prava”;

8. Eme Kalač, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Uloga Ujedinjenih nacija u savremenoj diplomatiji”;

9. Marka Mitrovića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Pravosudni, pod nazivom “Institucionalni razvoj i značaj tužilaštva u Crnoj Gori (1992-2019)”;

10. Lazara Filipovića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Pravosudni, pod nazivom “Prekršajne sankcije”.
17
Septembar
 
Potpisivanje ugovora o studiranju
Obavještavaju se studenti specijalističkih studija, generacija 2019/20, da će potpisivanje ugovora o studiranju biti organizovano u ponedjeljak 16.09. u 16.30h u amfiteatru A1.
14
Septembar
 
Raspored nastave - I sedmica
Obavještavaju se studenti specijalističkih studija da zimski semestar počinje 16.09.2019. godine.
U prilogu se nalazi raspored nastave za I sedmicu u zimskom semestru studijske 2019/20. godine.
14
Septembar
 
Prezentacija postdiplomskih akademskih studijskih programa
Info dan, odnosno prezentacija smjerova svih postdiplomskih studijskih programa, će biti održan u petak, 6. septembra 2019. godine, u amfiteatru AP sa početkom u 11:00h.
03
Septembar
 
Konkurs za upis specijalističkih studija
Fakultet pravnih nauka raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na postdiplomske specijalističke studije.

Upis studenata na specijalističke studije moguć je u periodu od 9. do 16. septembra 2019. godine.

Nastava u studijskoj 2019/20. godini će početi 16. septembra 2019.

SMJEROVI:
- Međunarodno i evropsko pravo
- Pravosudni smjer
- Privrednopravni smjer
- Javnopravni smjer

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA:
- Uvjerenje o prethodno završenim osnovnim studijama ili potvrda o položenim ispitima
- Kopija lične karte
- Dvije fotografije
- Popunjen ŠV obrazac, u dva primjerka (popunjavanje prilikom prijave)
- Popunjen prijavni formular, u dva primjerka (nalazi se u prilogu)
- Potvrda o izmirenim finansijskim obavezama na osnovnim studijama (važi samo za studente osnovnih studija na UDG)

NAPOMENA: Navedenu dokumentaciju, studenti su obavezni dostaviti koordinatoru specijalističkih studija Alenu Adroviću. Prije dostavljanja dokumentacije, studenti su dužni obratiti se koordinatoru na e-mail: alen.adrovic@udg.edu.me, povodom svih detalja koji se tiču termina za upis i preuzimanje dokumentacije, nastavnog plana i programa, visine školarine, rokova za uplatu i sl.
29
Avgust
Arhiva obavještenja
Datum Naslov
27. 08. 19. Predaja specijalističkih radova Opširnije
09. 08. 19. Raspored ispita u avgustovskom roku Opširnije
01. 07. 19. Prijava za avgustovski rok Opširnije
24. 06. 19. Info dan Opširnije
20. 06. 19. Radovi na uvid javnosti Opširnije
Aktuelno na fakultetu
 
17
Septembar
Pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita
Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica organizuje Pripremnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita, počev od 04. oktobra 2019. godine. Posebna pažnja posvetiće se praktičnom dijelu nastave, u okviru koga će polaznici imati priliku da uvježbaju pisanje presuda i podnesaka.

Predavači: prof. dr Zoran Stojanović, prof. dr Miodrag Orlić, prof. dr Vuk Radović, doc. dr Igor Vujović, Petar Stojanović (sudija Vrhovnog suda CG), Vesna Begović (sudija Vrhovnog suda CG), doc. dr Slobodan Stojanović (advokat), Branka Lakočević (predsjednica Upravnog suda CG), Zoran Radović (sudija Osnovnog suda u Podgorici), dr Milica Kovač-Orlandić, mr Nikola Šaranović (generalni direktor Direktorata za međunarodnu pravnu saradnju).

Cijena Pripremne nastave za polaganje pravosudnog ispita iznosi 300,00 €. Cijena kursa za kandidate koji su diplomirali na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica iznosi 250,00 €. Kandidati navedene iznose mogu platiti u dvije jednake rate.
Kontakt: 020/410-708; 069 336 940, e-mail: milica.kovac@udg.edu.me
 
12
Septembar
Prijem studenata
Obavještavaju se studenti Fakulteta pravnih nauka da su utvrđeni termini konsultacija sa Sekretarom Alenom Adrovićem, shodno sljedećem rasporedu:
- ponedjeljakom od 10 do 12h;
- srijedom od 10 do 12h.

Mole se studenti da se za konsultacije, predavanje studentskih molbi i druga pitanja, pridržavaju navedenog rasporeda.
 
08
Jul
Potpisan Memorandum o saradnji sa Osnovnim sudom u Podgorici
Dana 08.07.2019. godine Fakultet pravnih nauka i Osnovni sud u Podgorici potpisali su Memorandum o saradnji kojim su definisane zajedničke aktivnosti. Prilikom potpisivanja Memoranduma dogovorena je saradnja na planu organizovanja naučnih i stručnih skupova, te učešće sudija u izvođenju nastave na osnovnim i postdiplomskim studijama. Dogovoreno je prisustvo suđenjima i obavljanje prakse studenata u Osnovnom sudu.