Obavještenja

četvrtak, 18. april 2024.

POZIV za izradu predloga rješenja vizuelnog identiteta

POZIV
za izradu predloga rješenja vizuelnog identiteta društva diplomiranih studenata
UNIVERZITETA DONJA GORICA
“MEDOŽUČ”
 

Imajući u vidu značaj samog procesa, ideje osnovanog Društva svršenih studenata Univerziteta Donja Gorica – “Medožuč”, ali i važnost uključivanja upravo studenata, čiji su budući članovi, u sami proces predlaganja ideja, kreiranje samog vizuelnog identiteta kako za sadašnji trenutak tako i “prošlost koja je počela”, nakon obavljenih konsultacija sa upravom Univerziteta

 

Detalji o pozivu su u prilogu.