Faculty for Information Systems and Technologies

FIST

Faculty for Information Systems and Technologies

https://fist.udg.edu.me/
 

Faculty of Information Systems and Technologies was founded in 2008, and currently has around 150 students on undergraduate, postgraduate and doctoral studies.

One of the main concepts of studies at the Faculty of Information Systems and Technologies is interdisciplinarity. The initial premise of such an approach is an understanding that just as “economy can’t be explained by economy alone”, so the information technology knowledge should be acquired for the purposes of direct application and facilitation of solving the real-life business problems. Those studies are for high-school graduates who want to have an entrepreneurial approach towards their own knowledge and skills.
Thus, at UDG, we are creating enabling conditions and raising the quality of teaching so that students can acquire knowledge, skills and character that enable him/her to work in any country of the world, not only Montenegro.
The current generation of students will retire in 50-60 years. No one knows what will happen and what will change in the world until then. But it is certain that such a vortex increasingly requires not only technologies, but fundamental and interdisciplinary knowledge. To graduate high-school students, this Faculty will offer knowledge that will have practical applicability in all areas of business. The knowledge of informatics and IT technologies is sought in the market especially in the fields of economy and business.
The job market requires economists with knowledge in the area of information technologies or IT specialists who are able to apply their knowledge directly to economy and business. The Faculty of Information Systems and Technologies will educate young people in a way to enable them to meet such demands of the job market. Those studies will at the same time ensure good positioning of students at the international job market.
The program of the studies is compatible with similar programs of many European and world universities, primarily with the study program for Information Technologies at the University of Albany in the State of New York.

Dean: Ph.D. Prof. Milica Vukotic

 
Naši saradnici su kompanije Saga, Microsoft i Exploring, koje posluju u oblasti informacionih tehnologija, a u procesu realizacije je saradnja sa kompanijom Nokia Ipak, oslonac je na ideji angažovanja mladih ljudi i propremanja u skorijoj budućnosti sopstvenog kadra.
 
Jedno od osnovnih polazišta studija na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije je interdisciplinarnost. Polazna premisa ovakvog pristupa je shvatanje da se kako se „ekonomija ne može objasniti samo ekonomijom“ tako se i informatička znanja stiču radi neposredne primjene i olakšavanja rješavanja realnih biznis problema. Ove studije mogu upisati svršeni srednjoškolci koji žele da imaju preduzetnički pristup sopstvenom znanju. Dakle, na UDG stvaramo uslove i kvalitet nastave da student stekne znanje, vještine i karakter koji mu omogućavaju da sjutra može da radi u bilo kojoj zemlji svijeta, a ne samo u Crnoj Gori.
 
Sadašnja generacija studenata „ide u penziju“ kroz 50-60 godina. Niko ne zna šta će se sve desiti i promijeniti u svijetu do tada. Ali se zna da taj vrtlog traži ne samo tehnike, već sve više fundamentalna i interdisciplinarna znanja. FIST će svršenim srednjoškolcima pružiti znanja koja će biti praktično primjenjiva u svim oblastima biznisa. Znanje iz informatike i poznavanje informacionih tehnologija je jako traženo na tržištu naročito u oblasti ekonomije i biznisa. Tržištu nedostaju ekonomisti sa znanjima iz oblasti informacionih tehnologija ili informatičari koji će biti u mogućnosti da svoja znanja neposredno primijene u ekonomiji i biznisu. Fakultet za informacione sisteme i tehnologije će obrazovati mlade ljude koji će biti u mogućnosti da zadovolje ove zahtjeve tržišta.
 
Ove će studije istovremeno omogućiti studentima prohodnost na međunarodnom tržištu. Program studija je kompatibilan sa sličnim programima mnogih evropskih i svjetskih univerziteta, prije svega studijama Informacionih tehnologija na Univerzitety Albany u američkoj državi Nju Jork. Ovo će omogućiti razmjenu studenata i time šansu za studente FIST da borave i usavršavaju se na nekom inostranom univerzitetu. Iz veoma bogate ponude predmeta, izdvajamo predmet Baze podataka u trećem semestru, u okviru koga se izučava dio Oracle tehnologija - Database Design i Programming with SQL. Sa kompanijom ORACLE je uspostavljena saradnja, kako u oblasti edukacije nastavnog kadra, tako i u dijelu licenciranja i stalnog nadgrađivanja softvera. ORACLE je najveća svjetska kompanija za proizvodnju biznis softvera, sa više od 320000 korisnika, među kojima je 98 od 100 kompanija koje se nalaze na FORBES-ovoj listi najuspješnijih kompanija. ORACLE tehnologija je lider u industriji softvera već više od 30 godina. U Crnoj Gori, većina uspješnih i velikih kompanija koriste upravo ORACLE bazu podataka. Nastavni plan i program je prilagođen profesionalno dizajniranom modelu obuke koji nudi Oracle Academy. Koncepti programa se realizuju kroz forsiranje realnih projekata. Napredni studenti se mogu pripremiti za Oracle9iSQL sertifikat.
 
FIST nudi:
 
1. Dobre uslove za studiranje (novosagrađeni prostor površine oko 16,000 m2)
2. Najsavremeniju opremu
3. Poštovanje svjetskih standarda u gradnji, opremanju zgrada i nastavi
4. Mlad nastavni kadar, uz veliko učešće nastavnika izvan Crne Gore
5. Interdisciplinarne studije (studenti imaju mogućnost da kombinuju predmete sa raznih fakulteta)
6. Univerzitet će biti organizovan kao kampus – stvaranje uslova za cjelodnevni boravak studenata na Univerzitetu, uz gradnju stambenih kuća i doma u bliskoj budućnosti
7. Jak naglasak na sportskim aktivnostima studenata, koje su dio nastave, odnosno na psihofizičkom razvoju studenata
8. Praksa studenata je dio nastave
9. Studentima se omogućava komunikacija sa ljudima iz poslovnog svijeta iz zemalja regiona i svijeta. 1
10. Inkubator za biznis – pomaganje studentima da tokom studija razvijaju svoje biznis ideje i podrška da započnu sopstveni biznis.
 
Misija fakulteta je: Kako neosporno talentovane i inteligentne mlade ljude iz Crne Gore podstaći da razviju osjećaj za život! Kako im pomoći da se oslobode mnogih predrasuda i vrijednosti sredine koje ih ometaju na globalnom trendu; kako im razviti kuraž da donose odluke i hrabrost da traže nova rešenja i budu inovativni i kako im razviti moralne norme koje traže poslovni uspjeh!
 
Vizija fakulteta je: Biti među 5 najboljih univerziteta u regionu u sledećih 10 godina! Biti među 16 najboljih evropskih univerziteta u sledećih 20 godina!
 
Potpuno nova ideja studija koja se zasniva na odgovoru na pitanje: Kako razviti karakter i ličnost studenta koji će moći da iskoristi prilike vremena u kojem će živjeti i raditi- vještine ovog vremena. FIST studentima nudi interdisciplinarna znanja. Informatička znanja koja se stiču na FIST neposredne su primjenjiva i olakšavaju rješavanje realnih biznis problema svim oblastima biznisa. Ove studije mogu upisati svršeni srednjoškolci koji žele da imaju preduzetnički pristup sopstvenom znanju. Znanje iz informatike i poznavanje informacionih tehnologija je jako traženo na tržištu naročito u oblasti ekonomije i biznisa. Tržištu nedostaju ekonomisti sa znanjima iz oblasti informacionih tehnologija ili informatičari koji će biti u mogućnosti da svoja znanja neposredno primijene u ekonomiji i biznisu. Fakultet za informacione sisteme i tehnologije će obrazovati mlade ljude koji će biti u mogućnosti da zadovolje ove zahtjeve tržišta. Studije na FIST-u će omogućiti studentima prohodnost na međunarodnom tržištu. Kompatibilan program studija sa sličnim programima mnogih evropskih i svjetskih univerziteta (prije svega studijama Informacionih tehnologija na Univerzitety Albany u američkoj državi Nju Jork) omogućiće razmjenu studenata i time šansu za studente FIST da borave i usavršavaju se na nekom inostranom univerzitetu. Studija su okrenute ka razvijanju psihologije uspjeha; vjere studenta u sebe i znanje i vještine koje stiče. 

Courses

  • Opšti smjer
  • Menadžment informacionih sistema
  • Cyber bezbjednost