Foto galerije
Foto galerija
Tribina: Njegoš na UDG
Božićne rasprave o ekonomiji 2013
Preduzetnička tribina ¥€$-gost Predrag Bošković
Free Market Road Show 2011
Preduzetnička tribina ¥€$ - Andrija Radusinovi, KTCG
Okrugli sto sa Predsjednikom Evropske komisije, Jose Manuelom Barossom i delegacijom EU
Tribina E^n - gost: g-din Pieter Everaers
Tribina E^n - gost: g-din Manolis Papagrigorakis
Preduzetnička tribina ¥€$ - g-din Radoje Žugić, Guverner Centralne banke CG
Preduzetnička tribina ¥€$ - g-din Alain Beyens, CEO Starbev-a
Tribina En - Ambasadorka Oksana Sljusarenko
Božićne rasprave o ekonomiji 2011
SBC_Za njih...(Humanitarna akcija)
Tribina En - Ambasador Leopold Maurer
Svečana dodjela diploma prvoj generaciji
Tribina En - Svetozar Pejović
Free Market Road Show 2010
Preduzetnička tribina ¥€$ - Žarko Radulović
Preduzetnička tribina ¥€$ - George Bobvoš
Preduzetnička tribina ¥€$ - Dragan Brković
Preduzetnička tribina ¥€$ - Jovan Lekić
Preduzetnička tribina ¥€$ - Pavle Radulović
Božićne rasprave o ekonomiji 2010
Preduzetnička tribina ¥€$ - Bill Lewis
Preduzetnička tribina ¥€$ - Daniel Szasz
Preduzetnička tribina ¥€$-Jean-Claude Baumgarten
Preduzetnička tribina ¥€$ - Pieter Everaers, Eurostat
Miločerski ekonomski forum 2009
Piter Munk na UDG
Peđa Mijatović na UDG
Zgrada UDG
Odbrana specijalističkih radova (04.08.2009)
Jerry Weissman na UDG
FMRS 2009
Božićne rasprave o ekonomiji 2009
Tribina En (2008/09 godina)
Miločerski ekonomski forum 2008
Svečano otvaranje UDG zgrade (01.09.2008.)
Padobranstvo
Miločerski ekonomski forum 2007
Početak gradnje zgrade Univerziteta UDG
Molimo Vas da upotrijebite navigaciju sa lijeve strane kako biste pogledali fotografije sa ostalih dogadaja.