Aktuelno na fakultetu
Oglasna tabla
JUN
28
Obavještenje o dodatnom popravnom roku - septembar 2020

Dodatni popravni (III) ispitni rok će biti organizovan u periodu između 15.09. i 30.09.2020. godine.
Za ovaj rok će biti potrebno da se studenti prijave, nakon isteka roka biće objavljen raspored polaganja ispita.
 
 
MAJ
25
Pomjeranje roka za predaju spec/mr radova

Shodno preporukama Instituta za javno zdravlje (IJZ), a u skladu sa epidemiološkom situacijom u zemlji, Univerzitet će početi sa radom 10. juna.
Stoga će termin za predaju specijalističkih i magistarskih radova koji će biti branjeni u junu/julu 2020. biti 10, 11. i 12. juna 2020. godine od 12h do 14h u kancelariji Postdiplomskih studija (II sprat).

Pravilnikom kandidat/kinja treba da preda dva popunjena primjerka tzv. ŠV 80 obrasca koji se može kupiti u knjižarama.

Nekompletna dokumentacija neće biti prihvaćena.

 
 
MAJ
06
Prvi ispitni rok

Shodno odluci Rektorskog kolegijuma, ukoliko epidemiološka situacija u zemlji i mjere Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT) to budu dozvoljavale, prvi ispitni rok će početi 2. juna. Raspored polaganja ispita, kao i pravila pristupanja polaganju, će biti naknadno objavljeni.
 
Arhiva:
Pretraga:
u kategoriji:  

25 MAJ
20
Pomjeranje roka za predaju spec/mr radova

Shodno preporukama Instituta za javno zdravlje (IJZ), a u skladu sa epidemiološkom situacijom u zemlji, Univerzitet će početi sa radom 10. juna.
Stoga će termin za predaju specijalističkih i magistarskih radova koji će biti branjeni u junu/julu 2020. biti 10, 11. i 12. juna 2020. godine od 12h do 14h u kancelariji Postdiplomskih studija (II sprat).

Pravilnikom kandidat/kinja treba da preda dva popunjena primjerka tzv. ŠV 80 obrasca koji se može kupiti u knjižarama, a nalazi se u prilogu ovog obavještenja.

Nekompletna dokumentacija neće biti prihvaćena.

Napomene:
1. Svi primjerci specijalističkih i magistarskih radova (5 primjeraka) koji se predaju moraju biti tvrdo koričeni.
2. Svi štampani specijalistički i magistarski radovi moraju sadržati podatke o specijalizantu/magistarantu (treća stranica rada) shodno Pravilniku o predaji specjalističkih i magistarskih radova po kome je prijavljen i pisan rad. Odluku NNV fakulteta o članovima Komisije studenti su dobili putem mail-a pe@udg.edu.me.
3. Svi kandidati koji predaju rad, osim mentorima imaju obavezu slanja svojih radova u toku pisanja na odobrenje i sugestije ostalim članovima Komisije za ocjenu rada koju su dobili putem mail-a pe@udg.edu.me.

Download: ŠV obrazac