Saradnja sa Kinom

Saradnja sa Kinom

Prateći promjene globalnog tržišta, Univerzitet Donja Gorica ostvario je saradnju sa brojnim univerzitetima i kompanijama u Kini, kreirajući tako priliku za studente i saradnike da se usavršavaju i rade.

Tako je oko 100 profesora, saradnika i studenata svih studijskih godina imalo priliku da boravi na univerzitetima u Kini, usavršavajući se u oblastima ekonomije, informatike, dizajna, politehnike i turizma. Osim sticanja znanja u oblastima za koje se školuju, svi studenti i saradnici su učili kineski jezik i izučavali bogatu kinesku kulturu i tradiciju.

Studenti i saradnici su imali prilike da borave na Xihua univerzitetu, u gradu Chengdu, provinciji Sichuan, Beijing Union University u Pekingu i Southwester University of Finance and Economics u Chengdu, provinciji Sichuan. Osim toga, UDG je ostvario saradnju i potpisao sporazume o saradnjji sa univerzitetima:
  • Xidian University,
  • Changsha University of Science and Technology,
  • Communication University of China,
  • Capital Normal University,
  • Jincheng College of Sichuan University,
  • Beijing International Studies University,
  • Zhejiang Gongshang University.
Osim usavršavanja, studenti i saradnici imaju priliku i za sticanje radnih iskustava u okviru praksi u jednim od najvećih kineskih kompanija. U okviru saradnje Univerziteta  Donja Gorica sa kineskim kompanijama, studenti su dobili priliku da u kompaniji Sichuan Road and Bridge Group Corp Ltd. (SRBG) obavljaju 1-2 mjeseca plaćene prakse sa pokrivenim troškovima života tokom ljeta na projektima iz oblasti građevine, geodezije, informatike i dizajna u gradu Chengdu, provinciji Sichuan u Kini. SRBG je jedna od najvećih kompanija u Kini koja broji oko 10,600 zaposlenih.  Pored SRBG kompanije, UDG saradnici i studenti su imali prilike da obave praksu u jednoj od najvećih banaka Sichuan Tianfu Bank u Chengduu, Kini u sektorima: finansijska tržišta, menadžment finansijskim instrumentima i kancelariji za međunarodni biznis. Sichuan Tianfu banka  je u 2018. godini rangirana na 453 mjestu u Top 1000 svjetskih banaka u časopisu Financial Times. Banka je sačinjena od 18 rukovodtsava, 12 poslovnih divizija i 120 ogranaka koji se nalaze u Chengdu, Guiyang, Nanchong, Bazhong, Dazhou, Liangshan, Pan Zhihua, Zigong i Suinin. Na kraju 2017. godine brojila je oko 1840 zaposlenih.
Pored ovih, UDG je potpisao saradnju i sa:
  • China Sichuan International Investment Limited (CSII)
  • Shanghai Electric Power Company Limited (SPIC)
  • China Council for the Promotion of International Trade, Beijing. Sub-Council (CCPIT).
Sa druge strane, oko 50 kineskih studenata sa univerziteta Xihua i Beijing Union University je tokom jula mjeseca boravilo na ljetnjoj školi u okviru Kampa za talente, koji organizuje UDG, obavljalo praksu u kompanijama u Crnoj Gori koju obezbjeđuje UDG u saradnji sa svojim partnerima, dok je 6 studenata provelo zimski semestar na Fakultetu za kulturu i turizam, Međunarodno hotelijerstvo i menadžment.

Međunarodna saradnja i usavršavanje širom svijeta, kao i prakse tokom studiranja,  sastavni su dio studiranja na Univerzitetu Donja Gorica. 

Tbilisi

Imajući u vidu da se na svim studijskim programima UDG-a akcenat stavlja na praktičnom radu, studenti završnih godina studija na Fakultetu primijenjene nauke – smjer Elektrotehnika i računarstvo  će  jedan semestar provesti u partnerskoj kompaniji sa ciljem identifikacije problema sa kojima se ista susreće.  Tako je studentima ovog fakulteta obezbijeđena višemjesečna praksa u partnerskoj kompaniji InData LLC u Tbilisiju, u Gruziji. InData je kompanija koja ima preko 20 godina iskustva u ICT i Data science oblasti.

Da bi diplomirao i time uspješno završio studije potrebno je da stečena znanja primjeni na rješavanje identifikovanog problema.

Univerziteti iz kine sa kojima saradjujemo

title

title

title

title

title

title

title

title

title

title

title

title

title

title

title

title

title

title

Iskustvo studenata koji su bili na studijskom boravku na UDG

REKTOROVE PREZENTACIJE NA KINESKOM

Naziv
院系
下戈里察大学的国际化之路 - 以对华合作为例 -
中国 历史, 文化, 宗教, 科学
关于创办蒙特内哥罗经济学家和管理学家协会的组织活动的意见
MILOCER发展论坛邀请信
MILOCER 发展论坛日程
“一带一路”与黑山 ——在Miločer发展论坛上的致辞
尊敬的崔志伟大使, 您好!
韦塞林·武科蒂奇教授, 下戈里察大学 (UDG大学) 校长
想法与性格
与中国合作
学习年鉴
想法与性格

Kontakt