Fakultet za kulturu i turizam

FKT

Fakultet za kulturu i turizam

https://fkt.udg.edu.me/

Fakultet za kulturu i turizam osnovan je 2014. godine kao dio Univerziteta Donja Gorica. U okviru Fakulteta su akreditovana tri studijska programa: Kultura i turizam, Međunarodne studije za hotelijerstvo i menadžment-Vatel i Kineske studije. Studijski program Kultura i turizam

Ovaj studijski program predstavlja simbiozu različitih naučnih i umjetničkih disciplina s ciljem sticanja znanja, vještina i kompetencija koje su neophodne za adekvatnu valorizaciju kako prirodnih ljepota, tako i izuzetne kulturno-istorijske baštine ovog područja i to prvenstveno na temelju kulturnih i kreativnih industrija.  Koncept nastavnog plana i programa je takav da je akcenat, sa jedne strane, stavljen na turizam sa stanovišta nacionalnog, kulturnog i održivog ekonomskog razvoja, a sa druge strane na kulturu i kreativne industrije koje predstavljaju jedan od najbrže rastućih sektora i jedan od ključnih pokretača napretka ekonomija najrazvijenijih zemalja svijeta. Nastava se izvodi u saradnji sa Univerzitetom u Puli koji ima dugu i uspješnu tradiciju kada je u pitanju realizacija ovog interdisciplinarnog studija.


Zvanično najbolja škola hotelskog menadžmenta na svijetu- Međunarodno hotelijerstvo i menadžment, Vatel,  na Univerzitetu Donja Gorica

Akademski studijski program Međunarodno hotelijerstvo i menadžment je osnovan u saradnji sa Azmont Investment grupacijom i Vatel International Business School for Hotel and Tourism Management u okviru Fakulteta za kulturu i turizam Univerziteta Donja Gorica.

Studiranje na studijskom program Međunarodno hotelijerstvo i menadžment predstavlja kombinaciju univerzitetske teorije i stručne prakse koju realizuju brojni međunarodni i domaći stručnjaci iz oblasti turizma, hotelijerstva i menadžmenta. Studenti na ovaj način od samog početka studija bivaju smješteni u samo srce hotelske  industrije, usvajajući znanja, vještine i kompetencije koje su im neophodne za uspješan rad u turističkoj i hotelskoj industriji. Osim prakse u Crnoj Gori, studentima se nude brojne mogućnosti obavljanja prakse u najpoznatijim hotelskim lancima širom svijeta, što igra ključnu ulogu u pripremi svršenih studenata ne samo za lokalno, već i za međunarodno tržište.

vatel


Kineske studije

 

Osnovane su u saradnji sa grupom univerziteta iz Kine. Ovaj program se zasniva na istraživanju  kulture, istorije, filozofije i ekonomije države koja ima najveću ekonomsku snagu na svijetu. Kineske studije se fokusiraju na istraživanju moderne Kine u globalnom i istorijskom kontekstu, a globalni uticaj Kine će rasti u godinama koje slijede. Posebno kroz implementaciju Belt and Road inicijative. Svi studenti kineskih studija će biti učesnici programa razmjene, koji će uključivati boravak na nekom od Univerziteta u Kini u trajanju od najmanje jednog semestra. 


Chinese studies

Smjerovi

  • Studijski program Kultura i turizam
  • Međunarodno hotelijerstvo i menadžment, Vatel
  • Kineske studije