Humanističke studije

HS

Humanističke studije

https://hs.udg.edu.me/
Humanističke studije su ustanova visokog obrazovanja, osnovana sa primarnim cilljem da realizuje osnovne i postdiplomske studije iz oblasti međunarodnih odnosa, diplomatije i bezbjednosti, ali i da organizju druge oblike edukacije iz ove oblasti za kojima se pojavi potreba u procesu permanentnog obrazovanja.

Humanističke studije su akademske studije u trajanju od tri godine, obima 180 ECTS kredita, za sticanje diplome osnovnih akademskih studija iz oblasti humanističkih nauka i stepena Bachelor (BA). Svoju djelatnost u prostoru visokog obrazovanja Humanističke studije započinju organizacijom osnovih akademskih studija iz oblasti humanističkih nauka, i to u tri studijska programa: Međunarodni odnosi i diplomatija, Bezbjednost i Komunikologija i mediji (Reklama i PR), u trajanju od tri godine, koncipiranih u skladu sa principima Bolonjske deklaracije.

Studijski programi osmišljeni su na način koji je u potpunosti saglasan modernim studijama takvog karaktera i u potpunosti omogućava da studenti steknu osnovna znanja i vještine iz navedenih oblasti. Prva tri semestra su zajednička za studijski program Međunarodni odnosi i diplomatija i studijski program Bezbjednost, dok su četvrti, peti i šesti semestar dizajnirani saglasno opredjeljenju studenata za jedan od tri studijska programa – studije međunarodnih odnosa i diplomatije ili studije bezbjednosti odnosno studije komunikologije i medija.


Svaki studijski program ispunjava zahtjeve međunarodne i unutrašnje uporedivosti u pogledu sadržine, organizacije i stepena koji se na njemu stiču. Svaki studijski program sadrži predmete koji se mogu smatrati fundamentalnim i stručnim za studije iz gore navedenih oblasti, kao i široku lepezu izbornih predmeta. Jedna od glavnih karakteristika Humanističkih studija je interdisciplinarnost. Naime, na studiju je isprepletano više različitih, ali međusobno povezanih disciplina, što omogućava sintezu širokog znanja neophodnog svakom studentu.
Cilj studijskih programa je da se studenti osposobe da koriste teorijska znanja stečena na Humanističkim studijama, da iznose ideje, probleme i rješenja, sakupljaju i integrišu relevantne podatke radi rješavanja problema sa kojima se susreću u svom profesionalnom radu. Osim toga, studenti će biti podstaknuti da razviju osjećaj za život, oslobode se predrasuda i vrijednosti sredine kako bi naučili da sami donose odluke, traže nova rješenja, budu inovativni i teže uspjehu. U cilju ostvarenja navedenih ciljeva, na Humanističkim studijama nastavu izvode eminentni profesori iz zemlje i inostranstva kojima pomažu asistenti koji su svoja znanja i iskustva sticali van zemlje.

Smjerovi

  • Međunarodni odnosi i diplomatija
  • Bezbjednost
  • Komunikologija i mediji
  • Evropske studije