Fakultet za kulturu i turizam

Fakultet za kulturu i turizam

Fakultet za kulturu i turizam (FKT) osnovan je 2014. godine kao dio Univerziteta Donja Gorica. FKT je nastao kao rezultat neminovnosti povezivanja turizma i kulture u maloj zemlji kakva je Crna Gora. Koncept kulturnog turizma sve je prisutniji u savremenim trenovima razvoja turističke ponude i tražnje u svijetu, što će svakako uticati i na razvoj crnogorskog turizma.

 Opšti smjer

Fakultet za kulturu i turizam (FKT) osnovan je 2014. godine kao dio Univerziteta Donja Gorica. FKT je nastao kao rezultat neminovnosti povezivanja turizma i kulture u maloj zemlji kakva je Crna Gora. Koncept kulturnog turizma sve je prisutniji u savremenim trendovima razvoja turističke ponude i tražnje u svijetu, što će svakako uticati i na razvoj crnogorskog turizma. Da li su mladi ljudi spremni da se suoče sa sve većim izazovom u oblasti valorizacije kulture i kulturnog nasljeđa?


Zvanično najbolja škola hotelskog menadžmenta na svijetu- Međunarodno hotelijerstvo i menadžment, Vatel,  na Univerzitetu Donja Gorica

Akademski studijski program Međunarodno hotelijerstvo i menadžment je osnovan u saradnji sa Azmont Investment grupacijom i Vatel International Business School for Hotel and Tourism Management u okviru Fakulteta za kulturu i turizam Univerziteta Donja Gorica.

Studiranje na studijskom program Međunarodno hotelijerstvo i menadžment predstavlja kombinaciju univerzitetske teorije i stručne prakse koju realizuju brojni međunarodni i domaći stručnjaci iz oblasti turizma, hotelijerstva i menadžmenta. Studenti na ovaj način od samog početka studija bivaju smješteni u samo srce hotelske  industrije, usvajajući znanja, vještine i kompetencije koje su im neophodne za uspješan rad u turističkoj i hotelskoj industriji. Osim prakse u Crnoj Gori, studentima se nude brojne mogućnosti obavljanja prakse u najpoznatijim hotelskim lancima širom svijeta, što igra ključnu ulogu u pripremi svršenih studenata ne samo za lokalno, već i za međunarodno tržište.

vatel


Kineske studije

 

Osnovane su u saradnji sa grupom univerziteta iz Kine. Ovaj program se zasniva na istraživanju  kulture, istorije, filozofije i ekonomije države koja ima najveću ekonomsku snagu na svijetu. Kineske studije se fokusiraju na istraživanju moderne Kine u globalnom i istorijskom kontekstu, a globalni uticaj Kine će rasti u godinama koje slijede. Posebno kroz implementaciju Belt and Road inicijative. Svi studenti kineskih studija će biti učesnici programa razmjene, koji će uključivati boravak na nekom od Univerziteta u Kini u trajanju od najmanje jednog semestra. 


Chinese studies

Smjerovi
  • Opšti smjer
  • Međunarodno hotelijerstvo i menadžment, Vatel
  • Kineske studije