Istraživanja i projekti

srijeda, 13. maj 2020.

AI4NeuroPCC - Vještačka inteligencija za podršku konceptu person-centred care u neurohirurgiji

Projekat se finansira kroz grant za naučnoistraživačke projekte Ministarstva nauke Crne Gore.