Istraživanja i projekti

utorak, 5. septembar 2023.

AL4LIFE

ERASMUS + CBHE projekat

Western Balkan entrepreneurial university alliances – keeping in touch for lifelong relations – AL4LIFE

 

 

Projekat ALL4LIFE ima za cilj stvaranje obrazovanja i inovacija orijentisanog na kompetencije kako bi se ojačao rast i konkurentnost studenata i univerziteta, kroz uključivanje alumnista u nastavni proces i modernizaciju ciljeva učenja. Unapređenje veza između ustanova visokog obrazovanja Zapadnog Balkana i privrednog sektora i uspostavljanje poslovnih i novih poslovnih mreža, uz omogućavanje prilika saradnje, transfera znanja i partnerstva između privrede i univerziteta, stvaranje uslova za bolju zapošljivost diplomiranih studenata, sa dobro uspostavljenom i povezanom alumni strukturom na ustanovama visokog obrazovanja. Samim tim, ovim projektom se postiže veća otvorenost visokoškolskih ustanova za potrebe privrede i tržišta, posebno u još uvijek veoma tradicionalnom sistemu visokog obrazovanja Zapadnog Balkana.

Ciljevi projekta biće ostvareni sistematskim uključivanjem alumnista u nastavu, mentorstvo i istraživanje na ustanovama visokog obrazovanja, uz više praktične obuke i edukacije usmjerene na kompetencije usklađene sa potrebama tržišta rada i organizacijom programa podrške karijera studentata, njihovom profesionalnom razvoju i zapošljavanju. Uz blisku saradnju sa alumnistima i privredom, svaka ustanova visokog obrazovanja će unaprijediti istraživačke kapacitete i njihovu komercijalizaciju, uz pomoć Odsjeka za istraživanje koji će biti uspostavljen radi povezivanja istraživačke izvrsnosti sa inovativnim potencijalom privrede i mobilisanja finansiranja privrede za vrhunska istraživanja i tržišno zasnovane inovacije kroz Alumni klubove za stipendije. Za proširenje upravljanja visokoškolskim ustanivama Zapadnog Balkana i uključivanje alumnista u njihove nastavne i istraživačke aktivnosti potrebna je reforma operativne regulative koja će biti važan dio AL4LIFE aktivnosti.

Opšti cilj projekta je unapređenje zapošljivosti studenata u zemljama Zapadnog Balkana, čime se zadovoljavaju potrebe tržišta i podstiču inovacioni kapaciteti nacionalnih ekonomija. Glavno sredstvo za postizanje ovog cilja je veće uključivanje praktične nastave/obrazovanja i razvoj kompetencija koje će ojačati njihovu pripremljenost za tržište rada.

Partneri na projektu su: Univerzitet Crne Gore, Univerzitet u Bolonji, Autonomni univerzitet u Madridu, Univerzitet u Ljubljani, Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet u Mitrovici, i Međunarodni Biznis Koledž Mitrovica.

Ostalo

srijeda, 27. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.