Istraživanja i projekti

utorak, 1. oktobar 2019.

BUGI – Inicijativa za urbanu poljoprivredu Zapadnog Balkana

http://bugi.unsa.ba/


Cilj projekta je modernizacija nastavnog progama čime bi se povećavala konkurentnost uvođenjem novih i modernih studijskih programa u poljoprivrednoj nauci, kao i razvoj poduzetničkih kompetencija kod studenata u zemljama Zapadnog Balkana.

Ciljevi  projekta su:

  • Razvijanje studijskog programa za II ciklus studija, kao i programa cjeloživotnog učenja, iz Urbane poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na Kosovu.
  • Jačanje kapaciteta Univerziteta/Fakulteta partnerskih zemalja Zapadnog Balkana.
  • Razvijanje interdisciplinarnog pristupa u viskokom obrazovanju.
  • Projektom je planirana implementacija Distance learning edukacije za studente.

Koordinator je Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu koji  je okupio konzorcij za realizaciju projekta kojeg čine 8 univerzitetskih timova iz 6 zemalja.

Konzorcijski partneri iz EU su:

  • Univerzitet u Bologni (UNIBO) – Odjel za poljoprivredne nauke (DipSA), Italija
  • South-Westphalia Univerzitet za primjenjene nauke (SWUAS), Njemačka
  • Univerzitet u Ljubljani (UL) – Biotehnički fakultet (Odjel za poljoprivredne nauke), Slovenija.

Uz spomenute partnere iz EU zemalja u konzorciju su dva univerziteta sa Kosova (Univerzitet Peć i Univerzitet Priština), Univerzitet Donja Gorica iz Crne Gore. Iz Bosne i Hercegovine u konzorciju je osim koordinatora projekta (Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta) i Univerzitet Džemal Bijedić iz Mostara.  Projekt će trajati 36 mjeseci (15.10.2017. - 15.10.2020.).

Ostalo

srijeda, 27. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.