Istraživanja i projekti

nedjelja, 26. april 2020.

Centar izvrsnosti - FOODHUB

Centar izvrsnosti za digitalizaciju procjene rizika u oblasti bezbjednosti hrane i preciznu sertifikaciju autentičnosti prehambrenih proizvoda
FOODHUB

U cilju podsticanja inovativnog i naučno utemeljenog razvoja prehrambenog sektora, naročito u domenu kvaliteta i bezbjednosti hrane, odobreno je za finansiranje uspostavljanje Centra izvrsnosti (CoE) čija je misija kreiranje inovacija u prehrambenom sektoru putem istraživanja, trasnfera znanja, razvoja i unapređenja autohtonih i tradicionalnih prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda i resursa.

 

Projekat se finansira u okviru grantova Ministarstva nauke za uspostavljanje Centara izvrsnosti.

 

To će se postići primjenom savremenih tehnologija kako bi se tradicionalni procesi proizvodnje hrane prilagodili novim trendovima, zadržavajući autentičnost proizvoda i tradicionalna obilježja, ali i uključivanjem i povezivanjem širokog fronta različitih učesnika, uključujući poljoprivredne proizvođače, prehrambene kompanije, istraživačke institucije, potrošače i druge.

 

Konzorcijum koji čini 12 institucija pod rukovodstvom Univerziteta Donja Gorica formiraće Centar izvrsnosti za digitalizaciju procesa procjene mikrobiološke bezbjednosti hrane i identifikaciju parametara kvaliteta neophodnih za sertifikaciju autentičnosti hrane (FoodHub) koja će izgraditi potrebne kapacitete i podstaknuti razvoj prehrambenog sektora. Područje procjene rizika za bezbjednost hrane postaće snažan stub zdravstvene zaštite cijelokunog stanovništva, podržaće održivu proizvodnju hrane u Crnoj Gori korišćenjem domaćih resursa i novih tehnologija.

 

Opšti cilj Centra izvrsnosti je obezbjeđenje pouzdanih, naučno utemeljenih rješenja za eliminaciju rizika vezanih za bezbjednost hrane, digitalizaciju alata za procjenu rizika, primjenu rješenja block-chain tehnologija za pouzadnu sertifikaciju i praćenje autentičnosti hrane, promociju i primjenu aplikacija u industriji proizvodnje hrane i u sektoru turizma.

 

Pored strukturirane, naučno zasnovane procjene rizika koja uključuje molekularno-biološke analize, FoodHub će takođe biti uključen u razvoj odgovarajućeg softvera za integrisano upravljanje podacima, povezivanje podataka i interaktivnu analizu prehrambenih lanaca. Softver će podržati sposobnost analize unakrsne kontaminacije, geografskih odnosa, grupisanja i sledljivosti.

 

Mandatni konzorcijum će razviti naučnu osnovu za procjenu rizika u oblasti bezbjednosti hrane, valorizaciju, optimizaciju proizvodnje zasnovanu na genetičkoj i molekularnoj analizi, poboljšanje i standardizaciju proizvodne tehnologije, te stvaranje novih patenata. Osim toga, cilj konzorcijuma je poboljšanje kvaliteta i bezbjednosti u lancu proizvodnje hrane i definisanje standarda kvaliteta i bezbjednosti, u rasponu od zaštite geografskog porijekla do protokola i postupaka koji će garanotvati visok kvalitet i bezbjednsot prehrambenih proizvoda.

Konzorcijum će dalje rješavati gorući problem nedostatka stručnosti i obuke u ekselentnim naukama u Crnoj Gori, kao što su bioinformatika, molekularna biologija, genomika, uz permanentno jačanje sektora nauke o hrani. Takođe, predviđeni su i programi obuke fokusirani prvenstveno na mlade istraživače koji će se obučavati u međunarodnim naučnim partnerskim institucijama kako bi vratili nedostajuće znanje u Crnu Goru i održali dugoročnu saradnju sa njima. FoodHub će imati važnu misiju poboljšanja i procjene postojeće snage u crnogorskoj proizvodnji hrane i stvoriti kritičnu masu naučnika, kompanija i stranih partnera sa ciljem razvoja održive proizvodnje hrane, ostajući u skladu s trendovima politike EU.

 

Konačno, sinergija između institucija, povezanost sa stranim partnerima i fokusiranost na buduće samofinansiranje garantuju proširenje predloženog projekta u dugoročnu saradnju nakon završetka trogodišnjeg perioda.

 

KONZORCIJUM

1


2

Ostalo

srijeda, 27. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.