Istraživanja i projekti

srijeda, 13. maj 2020.

DEMETER: Izgradnja interoperabilnog, inovativnog poljoprivredno-prehrambenog sektora

Projekt DEMETER se zasniva na instalaciji interoperabilnih pametnih platformi zasnovanih na tehnologiji Interneta stvari (Internet of Things, IoT) koji su namjenjeni za poljoprivredu. Planirane instalacije uključuju 20 pilot instalacija raspoređenih u 18 zemalja od kojih su 15 članice EU. U pitanju je jedan od najvećih projekata ove vrste u Evropi i u njemu učestvuje 60 partnerskih institucija, koji kroz višenivojski pristup duž čitavog lanca vrijednosti (potražnja i ponuda) pokrivaju 25 lokacija za instalacije pametnih rješenja za poljoprivredu uz učešće 6.000 farmera i preko 38.000 uređaja i senzora, pri čemu uključeni učesnici dolaze iz različitih grana poljoprivrede, proizvodnih sistema, te različitih veličina i vrsta farmi. DEMETER obuhvata multisistemsku integraciju podataka, uzimajući u obzir ne samo IoT već i nasleđene sisteme, otvorene podatke, geografske i satelitske informacije, i uopšte će pružiti otvoren i interoperabilan model integracije podataka. Realizacija projekta će donijeti nove poslovne mogućnosti sektoru poljoprivrede i poljoprivredno-prehrambenoj ekonomiji, istovremeno doprinoseći očuvanju evropskih prirodnih resursa. Cilj DEMETER-a je stvaranje sigurne i održive IoT tehnologije i kreiranje poslovnog ekosistema čiji bi uticaj mogao biti veoma značajan u sektoru hrane i poljoprivrede u EU i potencijalno širom svijeta.

Ostalo

srijeda, 27. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.