Istraživanja i projekti

utorak, 1. oktobar 2019.

DIPOL Digitalna transformacija poljoprivredne proizvodnje i lanca snabdijevanja hranom u Crnoj Gori

Link: https://dipol.work/site


Ambicija projekta DIPOL-a je da potvrdi i demonstrira upotrebu najnovijih ICT rješenja usmjerenih na preciznu poljoprivrednu proizvodnju i pametnu proizvodnju i praćenje prehrambenih proizvoda. Ideja je da se prilagode, razviju i integrišu komponente za primjenu i testiranje upotrebnih scenarija korištenja kako u poljoprivrednoj proizvodnji, tako i u lancu snabdijevanja prehrambenim proizvodima u Crnoj Gori.

Konkretnije, koristiće se digitalna platforma za poljoprivredu, platforma lanca snabdijevanja i moduli za podršku odlučivanju zasnovanih na mašinskom učenju i vještačkoj inteligenciji kako bi se validirali slučajevi korišćenja u različitim proizvodnjama voća i optimizaciji lanca snabdijevanja. Ciljevi projekta su u skladu sa činjenicom da je poljoprivreda glavna komponenta crnogorske ekonomije. Štaviše, poljoprivreda i poljoprivredna proizvodnja hrane su glavne komponente evropske ekonomije i njeni strateški prioriteti.

Glavni ciljevi projekta su:

  • Izvršavanje analize slučaja upotrebe (Use case analysis) kako bi se precizirali zahtjevi sistema i izabrala mjesta za ispitivanje za istraživanje, validiranje i demonstriranje digitalne transformacije poljoprivrede i lanca snabdevanja prehrambenim proizvodima u Crnoj Gori;
  • Implementacija pilota precizne poljoprivrede korišćenjem najsavremenijih senzora i digitalne poljoprivredne platforme na bazi Interneta stvari (Internet of Things, IoT) koja će biti prilagođena i konfigurisana da odgovara zahtjevima za odabranih lokacija za testiranje;
  • Realizacija platforme lanca snabdijevanja zasnovane na digitalnoj identifikaciji proizvoda sa mogućnošću primjene Blockchain tehnologije kako bi se validirali scenariji vezani za poboljšanje lanca snabdevanja;
  • Istraživanje i razvoj novih komponenata podrške odlučivanju koji se zasnivaju na korišćenju prikupljenih podataka i koji koriste algoritme mašinskog učenja i tehnike veštačke inteligencije, čime se obezbeđuje dodatna vrijednost za sve zainteresovane strane u proizvodnji hrane i lancu snabdijevanja.

Projekat se finansira kroz grant za naučnoistraživačke projekte Ministarstva nauke Crne Gore.

Ostalo

srijeda, 27. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.