Istraživanja i projekti

utorak, 1. oktobar 2019.

DIPOL Digitalna transformacija poljoprivredne proizvodnje i lanca snabdijevanja hranom u Crnoj Gori

Link: https://dipol.work/site


Ambicija projekta DIPOL-a je da potvrdi i demonstrira upotrebu najnovijih ICT rješenja usmjerenih na preciznu poljoprivrednu proizvodnju i pametnu proizvodnju i praćenje prehrambenih proizvoda. Ideja je da se prilagode, razviju i integrišu komponente za primjenu i testiranje upotrebnih scenarija korištenja kako u poljoprivrednoj proizvodnji, tako i u lancu snabdijevanja prehrambenim proizvodima u Crnoj Gori.

Konkretnije, koristiće se digitalna platforma za poljoprivredu, platforma lanca snabdijevanja i moduli za podršku odlučivanju zasnovanih na mašinskom učenju i vještačkoj inteligenciji kako bi se validirali slučajevi korišćenja u različitim proizvodnjama voća i optimizaciji lanca snabdijevanja. Ciljevi projekta su u skladu sa činjenicom da je poljoprivreda glavna komponenta crnogorske ekonomije. Štaviše, poljoprivreda i poljoprivredna proizvodnja hrane su glavne komponente evropske ekonomije i njeni strateški prioriteti.

Glavni ciljevi projekta su:

  • Izvršavanje analize slučaja upotrebe (Use case analysis) kako bi se precizirali zahtjevi sistema i izabrala mjesta za ispitivanje za istraživanje, validiranje i demonstriranje digitalne transformacije poljoprivrede i lanca snabdevanja prehrambenim proizvodima u Crnoj Gori;
  • Implementacija pilota precizne poljoprivrede korišćenjem najsavremenijih senzora i digitalne poljoprivredne platforme na bazi Interneta stvari (Internet of Things, IoT) koja će biti prilagođena i konfigurisana da odgovara zahtjevima za odabranih lokacija za testiranje;
  • Realizacija platforme lanca snabdijevanja zasnovane na digitalnoj identifikaciji proizvoda sa mogućnošću primjene Blockchain tehnologije kako bi se validirali scenariji vezani za poboljšanje lanca snabdevanja;
  • Istraživanje i razvoj novih komponenata podrške odlučivanju koji se zasnivaju na korišćenju prikupljenih podataka i koji koriste algoritme mašinskog učenja i tehnike veštačke inteligencije, čime se obezbeđuje dodatna vrijednost za sve zainteresovane strane u proizvodnji hrane i lancu snabdijevanja.

Projekat se finansira kroz grant za naučnoistraživačke projekte Ministarstva nauke Crne Gore.

Ostalo

utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
ponedjeljak, 8. maj 2023.