Istraživanja i projekti

četvrtak, 27. februar 2020.

ECOBIAS - Razvoj magistarskih studijskih programa u oblasti ekološkog monitoringa

Projektom koordinira Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, a konzorcijum projekta čini ukupno 11 univerziteta iz pet zemalja. Osnovni cilj projekta je razvoj master i kurseva cjeloživotnog učenja iz oblasti ekološkog monitoringa površinskih voda, te nabavka naučno-istraživačke opreme usmjerene za ekološki monitoring voda i opremanje laboratorija na Univerzitetima u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i uspostavljanje regionalne “ECOBIAS” akademske mreže.

Specifični ciljevi projekta:

  • Razviti i primijeniti napredne master nastavne programe za ekološki monitoring i procjenu kvaliteta vodenih resursa u ustanovama visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana a u skladu sa zahtjevima Bolonje i nacionalnim akreditacionim standardima;
  • Razviti i primijeniti kurseve cjeloživotnog učenja za sektor procjene životne sredine u skladu sa EU direktivom o vodama u ustanovama visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana;
  • Opremiti sedam laboratorija za ekološki nadzor i bioprocjenu slatkovodnih ekosistema ustanovama visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana;
  • Razviti regionalnu akademsku mrežu u svrhu organizovanja i promocije regionalne saradnje u području ekološkog monitoringa i procjene kvaliteta vodenih resursa


https://www.ecobiaserasmus.com/
Ostalo

srijeda, 27. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.