Istraživanja i projekti

srijeda, 13. maj 2020.

ECOMON – Internet of Things Laboratory for Real-Time Ecological Monitoring

Osnovni cilj projekta je razvoj loT platforme koju će loT senzorski čvorovi koristiti za praćenje parametara kvaliteta vode, ali i za zaštitu životne sredine.

Projekat je finansiran u okviru kolaborativne grant šeme za inovativne projektne ideje finansiran od strane Ministarstva finansija Crne Gore.

Link: https://ecomon.udg.edu.me

Ostalo

utorak, 2. mart 2021.
utorak, 2. mart 2021.
utorak, 8. decembar 2020.