Istraživanja i projekti

utorak, 5. septembar 2023.

EmpowerHR4Inno

REINFORCE AND CONNECT ABSORPTION CAPACITY IN COMPANIES FOR NEW RESEARCH AND INNOVATION SOLUTION, THROUGH THE PROCESS OF EMPOWEREMENT OF THE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT MODELS AND TOOLS BASED ON IDENTIFIED GAP –

 EmpowerHR4Inno

 

 

 

EmpowerH4Inno je projekat koji se realizuje u okviru poziva za IPA grant šemu „Naučni potencijal u službi inovacija”, finansiran od strane Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom finansija i Delegacijom EU. Projekat je baziran na ključnoj podršci istraživanja i inovacionih aktivnosti kompanija i ima za cilj da pronađe prioritete i podrži evropsku inicijativu koja naglašava novi model ekonomskog razvoja na nacionalnom i regionalnom nivou.

Opšti cilj projekta je podizanje svijesti o značaju apsorpcionih kapaciteta kompanija u procesu implementacije inovacija i novih tehnologija, implementacija efikasnih digitalnih alata za obradu podataka i povezivanje akademskog i istraživačkog područja i njihovog inovativnog rješenja i kompanija podržanih principima otvorene nauke; testiranje inovativnih rješenja za jačanje apsorpcionih kapaciteta primjenjivih ljudskih resursa, primjenom (HRM) modela i alata u odabranim crnogorskim kompanijama.

Osnovni cilj je razvoj efikasnog modela i alata za upravljanje ljudskim resursima podstaknutih digitalnim alatima za jačanje apsorpcionih kapaciteta kompanija za inovacije, nove tehnologije i znanja.

Projekat EmpoverHR4Inno ima za cilj da uspostavi snažan ekosistem, kompanije – akademski sektor – mladi istraživači – stručnjaci iz kompanija koje imaju multidisciplinarni pristup, koji ima za cilj da okupi relevantne strane.

Aktivnosti projekta obuhvataju saradnju između akademske i istraživačke zajednice i industrije dijeljenjem svih znanja, stručnosti i patenata što će na kraju dovesti do efektivnog širenja novih znanja, efikasnih predloga za djelovanje i unapređenje upravljanja i tretmana ljudskih resursa, racionalizacije korisnih postojećih inovativnih rješenja, znanja (zasnovanog na principu otvorene nauke) i saradnje između navedenih stejkholdera sa konačnim uticajem na unapređenje konkurentnosti i inovativnost preduzeća.

Projektom koordinira Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerziteta Donja Gorica, a partneri su Institut Mihailo Pupin iz Beograda kao i Universida de Catolica Portugesa (UCP) iz Portugala.

Ostalo

srijeda, 27. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.