Istraživanja i projekti

srijeda, 22. maj 2019.

Erasmus + : Uvođenje modernog Master – level programa iz oblasti informacionih sistema (MASTIS)

The main aim of the project “Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems” (MASTIS) is to improve in Information Systems according to the needs of the modern society.


MASTIS će omogućiti zemljama partnerima i univerzitetima EU da modernizuju obrazovanje u informacionom sistemu na osnovu principa orijentiranih ka studentima, snažne saradnje između univerziteta i preduzeća i modernih pristupa obrazovanju. To će omogućiti univerzitetima zemalja partnera da pripreme konkurentne stručnjake za ukrajinsko, crnogorsko i globalno tržište rada.

Ostalo

srijeda, 27. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.