Istraživanja i projekti

srijeda, 13. maj 2020.

Evropa i Crna Gora -Transformacija crnogorskog društva u procesu evropeizacije Zapadnog Balkana

Projekat se finansira kroz grant za naučnoistraživačke projekte Ministarstva nauke Crne Gore.