Istraživanja i projekti

utorak, 5. septembar 2023.

HPC4S3ME

Puni naziv projekta je „Izgradnja naučnog i inovacionog potencijala za korišćenje HPC i AI za S3 Smart specijalizaciju u Crnoj Gori – HPC4S3ME“. Projekat se realizuje na Univerzitetu Donja Gorica i finansira kroz IPA II program, CFCU/MNE/213, poziv EuropeAid/172-351/ID/ACT/ME.
Cilj projekta HPC4S3ME je da doprinese poboljšanju istraživačke izvrsnosti izgradnjom naučnog i inovacionog potencijala zasnovanog na korišćenju računarstva visokih performansi (HPC) i veštačke inteligencije (AI) za aplikacije u industrijskim domenima koji su definisani Strategijom pametne specijalizacije (2019-2024) za Crnu Goru. Implementacija ovog projekta će omogućiti mladim istraživačima najsavremenije okruženje za sticanje iskustva u istraživanju i razvoju u oblasti računarstva, tačnije za primjenu algoritama mašinskog učenja i dubokog učenja koje podržava HPC u cilju stvaranja inovativnih IT rješenja za primjenu u poljoprivredi i prehrambenom lancu vrijednosti, zdravstvu i turizmu, i u enegetici.

Ostalo

srijeda, 27. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.