Istraživanja i projekti

srijeda, 13. maj 2020.

Istraživanje i obrazovanje zasnovano na fizičkim modelima stvarnih inženjerskih struktura

Projekat je finansiran u okviru kolaborativne grant šeme za inovativne projektne ideje finansiran od strane Ministarstva finansija Crne Gore. Cilj projekta je da inicira i promoviše obrazovanje i edukaciju baziranu na modelima, kako bi se poboljšali istraživački kapaciteti i premostilo neslaganje između vještina koje su potrebne na tržištu rada i onih koje nudi obrazovni sistem.

asd

Čini se da su jedni od glavnih problema u oblasti naučno-istraživačkog rada koji se bave inženjerskim temama nedostatak adekvatne laboratorijske opreme, nedovoljno finansiranje, skepticizam industrije po pitanju promjenjljivosti inovativnih ideja koje dolaze iz akademskih krugova kao i nedovoljna motivacija mlađih istraživača da se bave inovacijama. Ovaj predlog projekta sugeriše da se nedostatak skupe opreme može nadomjestiti vršenjem istraživačkih aktivnosti sa modelima. Motivacioni faktor za mlade istraživače će biti prilika da se bave realnim problemima, a ne teorijom, kao i učešće u kreativnom procesu. Projekat ima za cilj da pomogne u promjeni fokusa sa osnovnog na primijenjeno istraživanje i da nadvlada skepticizam industrije prema komercijalizaciji rezultata putem konsultacija sa predstavnicima industrije i fokusiranjem na teme za koje su zainteresovani. U takvom okruženju bi mlađi saradnici bili ohrabreni da razvijaju svoje oblasti interesovanja i svoj identitet u široj naučnoj zajednici tako što bi vršili istraživanja koja su inicirana potrebama industrije, koristeći uređaje koje su sami projektovali.

dsa

Iniciranjem, promocijom istraživanja i edukaciji na bazi modela, akcija treba da poboljša istraživačke kapacitete, motiviše studente i mlade istraživače da češće biraju inženjering kao oblast interesovanja i da pomogne u premošćavanju neslaganja između vještina koje pruža obrazovanje i u potrebnim vještinama koje se danas traže na tržištu rada. Objavljeni radovi, kao rezultat akcije će unaprijediti širenje ideje o istraživanju i obrazovanju koje se bazira na modelima kao način da se prevaziđu neki od glavnih problema sa kojima se tehnički fakulteti suočavaju. Postavljanje laboratorije i razvoj pažljivo strukturiranih procedura i planova za dalji razvoj će postati trajna prednost Fakulteta za politehniku, dok će rezultati i mogućnosti za dalju saradnju pripadati svim učesnicima.

sad

Ostalo

srijeda, 27. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.