Istraživanja i projekti

utorak, 1. oktobar 2019.

MARDS - Reforma doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji – paradigma dobrih praksi

https://www.mards.ucg.ac.me/


Osnovni cilj MARDS projekta je usklađivanje doktorskih studija u skladu sa Salzburškim principima i uspostavljanje održivog i modernog sistema doktorskih škola između dvije susjedne zemlje, koji će koristiti kao primjer „dobre prakse” u regionu Zapadnog Balkana.

Projekat se finansira sa ukupno 868.120 EUR, a realizuje u konzorcijumu od 16 partnera: 5 iz zemalja EU, 5 iz Crne Gore i 6 iz Albanije. Partnere iz Crne Gore čine: Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Donja Gorica, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo nauke, Privredna komora. Partneri  iz Albanije su: Univerzitet u Skadru “Luigj Gurakuqi ”, Tehnički Univerzitet u Tirani, Univerzitet Vlore, Univerzitet Metropoliten u Tirani, Ministarstvo sporta i obrazovanja Albanije, Unija privrednih komora i industrije, dok su partneri iz EU: Univerzitet u Beču iz Austrije, Univerzitet u Zagrebu iz Hrvatske, Univerzitet u Mariboru iz Slovenije, Univerzitet iz Banske Bistrice, Slovačka,  i Udruženje profesionalaca u doktorskom obrazovanju iz Austrije.

Projekat će tokom trajanja preispitati postojeće nacionalne politike, odnosno standarde za doktorske studije u dvije države i njihovu kompatibilnost sa praksama EU, sa ciljem:

  • da razvija i predloži novi model doktorskih studija u dvije zemlje, koje će biti prilagođen stečenim iskustvima tokom prethodnih decenija i sadašnjim i budućim potrebama ovih zemalja;
  • da predloži održiv način finansiranja doktorskih studija u dvije zemlje na nacionalnom nivou;
  • da osnuje dvije zajedničke doktorske škole „Prirodne nauke i tehnologije za održivi razvoj“ sa mjestima u Crnoj Gori (Podgorica) i „Ekonomija i turizam za održivi razvoj” sa lokacijom u Albaniji (Skadar) kao preporučene primjere prekograničnih doktoratskih programa;
  • da uspostavi održive saradnje sa partnerima iz EU i uspostavi doktorske studije kako bi održali razvijene standarde.

Rezultati ovog projekta će biti  novi program doktorskih studija koji će biti koncipiran i razvijen u skladu sa EU standardima, trendovima i najboljim evropskim praksama. Dodatno će se uspostaviti saradnja sa EU centrima u procesu doktorskog obrazovanja, što će podrazumijevati mobilnost studenata i predavača.  Takođe, projektom je predviđena nabavka opreme za  laboratorije, kao i ostala infrastruktura koja će omogućiti studentima i akademskom osoblju da dodatno unaprijede istraživački rad.

 

Ostalo

srijeda, 27. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.