Istraživanja i projekti

ponedjeljak, 8. maj 2023.

Montevitis

 

Integracija sveobuhvatnog evropskog pristupa za ublažavanje uticaja i prilagođavanju klimatskim promjenama u crnogorskom vinogradarstvu

Crna Gora je jedna od kolijevki vinogradarstva. Međutim, istraživanja o uticaju klimatskih promjena i parametara zemljišta na razvoj vinove loze su dosta limitirana. Projekat MONTEVITIS, finansiran od EU, za cilj ima unapređenje istraživačkih i kolaborativnih kapaciteta Univerziteta Donja Gorica u cilju boljeg sagledavanja uticaja klimatskih promjena na vinovu lozu i donošenje mjera za ublažavanje uticaja ovih promjena. Na osnovu iskustva EU zemalja, partnera, projekat će razviti nove i prilagoditi već razvijene analitičke modele za analizu uticaja klimatskih promjena na fiziološke procese vinove loze, prinosa, zrenja, kvaliteta grožnja i vina različitih sorti. MONTEVITIS će primijeniti ICT tehnologije kako bi efikasno adresirao probleme adaptacije klimatskim promjenama.

Osnovni cilj MONTEVITIS projekta je dakle da ojača i homogenizuje istraživačke kapacitete grupa koje egzistiraju u okviru fakultetskih jedinica i laboratorija povećavajući njihovu vidljivost kako u Crnoj Gori, tako i u Evropi. Definisana su tri operativna cilja relevantna potrebama integrisanog i operativnog evropskog pristupa u suočavanju sa klimatskim promjenama u vinogradarstvu koja će se sada implementirati i u Crnoj Gori kroz aktivnosti UDG-a:

  1. Korišćenje i adaptacija postojećih analitičkih modela za procjenu efekata klimatskih promjena na regionalnim nivoima;
  2. Razumijevanje ovih uticaja na tok fizioloških procesa vinove loze, prinos, sazrijevanje i kvalitet grožđa i vina različitih sorti.
  3. MONTEVITIS će zatim kombinovati ova znanja dobijena pomoću ICT tehnologija kako bi na adekvatan način obezbijedio primjenu mjera ublažavanja i adaptacije uticaju klimatskih promjena i optimalan menadžement u vinogradima.

Projekat je zasnovan na snazi svih njegovih članova i twining proces će biti ostvaren kroz kombinaciju istraživačkih metodologija sa postepenim unapređenjem znanja kako UDG tima, tako i svih članova konzorcijuma. EU partneri na projektu su zemlje sa dugom vinogradarskom tradicijom i veoma razvijenim istraživačkim i inovacionim kapacitetima iz domena vinogradarstva i klimatskih promjena. U okviru ove akcije, osim što će moći da podijele dragocjeno znanje i iskustvo, partneri će imati koristi od istraživanja, umrežavanja, izgradnje kapaciteta i procesa prenosa znanja, što će generisati nove projektne aplikacije i jačati mnoge komponente same održivosti istraživačkih tema.

 

Pored UDG-a, u okviru projekta, angažovano je još pet partnera iz CG.

Ostalo

srijeda, 27. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.