Istraživanja i projekti

srijeda, 22. maj 2019.

PHELIM - Unapređenje studijskih programa u oblasti prava, menadžmenta i ekonomije javnog zdravlja

Osnovni ciljevi projekta obuhvataju: 1. Unapređenje i modernizaciju nastavnih planova i programa u oblastima javnog zdravlja (prava, menadžmenta i ekonomije javnog zdravlja i medicinske informatike) na različitim nivoima studija u Crnoj Gori (od osnovnih do doktroskih studija); Više na https://ph-elim.net/


2. Unapređenje kompetencija i vještina nastavnog osoblja na crnogorskim univerzitetima kroz širenje savremenih modela i metoda nastave u javnom zdravlju koji odgovaraju raznolikostima i specifičnostima nacionalnih i EU praksi u javnom zdravlju i sistemima medicinske zaštite;

3. Kreiranje inovativnih pristupa u nastavi i edukaciji u oblasti javog zdravlja, kroz razvoj ICT modernizovane Nacionalne Platfrome za Edukaciju i Istraživanje u Javnom zdravlju

4. Jačanje internacionalizacije crnogorskih ustanova visokog obrazovanja, povećanje vidljivosti i prepoznatljivosti nastavnog kadra kao i pozicioniranje crnogorskih univerziteta u međunarodnim mrežama univerziteta u oblasti javnog zdravlja;

5. Jačanje svijesti o zdravstvenoj prevenciji i promociji javnog zdravlja.

Partneri na projektu su sljedeći ugledni evropski univerziteti:

-          Univerzitet u Heildebergu, Njemačka

-          „National and Kapodistrian University of Athens“, Grčka

-          Univerzitet u Debrecinu, Mađarska

-          Univerzitet za medicinske nauke, medicinsku informatiku i tehnologije, Austrija

Partneri iz Crne Gore su:

-          Univerzitet Donja Gorica (koordinator)

-          Univerzitet Crne Gore

-          Univerzitet Mediteran

-          Institut savremenih tehologija Crne Gore

-          Institut za javno zdravlje Crne Gore

-          Ministarstvo zdravlja Crne Gore

-          Ministarstvo prosvjete Crne Gore

 

Projekat se implementira kroz sedam radnih pakata, od kojih je jedan pripremni (WP1), tri su razvojna radna paketa (WP2, WP3 i WP4), i tri radna paketa podrške.

 

*Pripremni radni paket WP1Analiza i roadmapig: Obrazovanje u oblasti javnog zdravlja u Crnoj Gori

 

Ovaj radni paket se sastoji od sledećih aktivnosti:

1.1. Analiza EU prakse u oblasti javnog zdravlja

1.2. Analiza EU praksi obrazovanja u oblasti javnog zdravlja

1.3. Poređenje prakse u Crnoj Gori sa EU standardima

1.4. Izrada Roadmap novog obrazovnog sistema u oblasti javnog zdravlja u Crnoj Gori

 

*Razvojni radni paketi:

 

WP2: Jačanje kapacitata nastavnog osoblja i zaposlenih u oblasti javnog zdravlja

 

Ovaj radni paket se sastoji od sledećih aktivnosti:

2.1. Analiza najučestalijih nastavnih pristupa u Crnoj Gori

2.2. Unapređenje nastavnih kompetncija akademskog osoblja u Crnoj Gori

2.3. Jačanje saradnje sa EU institucijama nadležnih za oblast javnog zdravlja

 

WP3: Uvodjenje studijskih programa u oblasti javnog zdravlja u Crnoj Gori

 

Ovaj radni paket se sastoji od sledećih aktivnosti:

3.1. Analiza obrazovnih programa u oblasti javnog zdravlja

3.2. Izrada novih i ažuriranje postojećih nastavnih planova i programa

3.3. Akreditacija novog/novih studijskih programa

3.4. Integrisanje ažuriranih kurseva u nastzavne planove i programe univerziteta u Crnoj Gori

3.5. Priprema nastavnih materijala i razvoj ICT podrške

 

WP4: Pilotiranje i evaluacija

 

Ovaj radni paket se sastoji od sledećih aktivnosti:

4.1. Upis nove generacije studenata

4.2. Jačanje saradnje sa EU akademskim partnerima, kroz uključivanje u nastavu

4.3. Visoki standardi i obezbeđenje kvaliteta obrazovnog procesa i nastave

4.4. Evaluacija nastavnog procesa i zadovoljstva studenata

 

 

*Radni paketi podrške

 

Menadžment

 

Ovaj radni paket se sastoji od sledećih aktivnosti:

1. Menadžment

2. Koordinacija projektnog konzorcijuma

3. Koordinacija nacionalnog konzorcijuma

 

Kontrola kvaliteta i monitoring

 

Ovaj radni paket se sastoji od sledećih aktivnosti:

1. Interna kontrola kvaliteta i procjena

2. Eksterna kontrola kvaliteta i procjena

3. Inter-Erasmus treninzi

 

Diseminacija i eksploatacija

 

Ovaj radni paket se sastoji od sledećih aktivnosti:

1. Plan diseminacije i ekspoloatacije

2. Izrada i održavanje web sajta projekta

3. Organizacija info dana, radionica i godišnje nacionalne konferencije

4. Publikovanje online časopisa i drugih promotivnih materijala

5. Osnivanje Nacionalnog centra za obrazovanje u oblasti javnog zdravlja

6. Sprovođenje kampanja za podizanje svijesti o javnom zdravlju u Crnoj Gori

Ostalo

srijeda, 27. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.