Istraživanja i projekti

utorak, 1. oktobar 2019.

Podrška i inkluzija studenata sa invaliditetom u institucije visokog obrazovnja - SINC@HE

Podrška i inkluzija studenata sa invaliditetom u institucije visokog obrazovnja u Crnoj Gori- SINC@HE http://sinche.uom.gr/


Ostalo

srijeda, 27. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.