Istraživanja i projekti
01. October 2019.

Podrška i inkluzija studenata sa invaliditetom u institucije visokog obrazovnja - SINC@HE

Podrška i inkluzija studenata sa invaliditetom u institucije visokog obrazovnja u Crnoj Gori- SINC@HE http://sinche.uom.gr/