Istraživanja i projekti

srijeda, 13. maj 2020.

Podsticanje internacionalizacije u institucijama visokog obrazovanja u Crnoj Gori (IESP)

Projekat IESP ima za cilj da unaprijedi međunarodnu konkurentnost crnogorskih univerziteta koji su učesnici projekta, prije svega putem obezbjeđivanja najboljeg modela jačanja kapaciteta za različite aspekte internacionalizacije. Svrha realizacije projekta je da prevaziđe nedostatke na koje su, u domenu internacionalizacije visokoškolskih ustanova u Crnoj Gori, ukazali i međunarodni eksperti u svojim izvještajima iz 2018. godine, u okviru Programa Institucionalne evaluacije (EUA IEP).

 

Specifični ciljevi projekta će biti realizovani kroz nekoliko ključnih zadataka, koji uključuju:

  • identifikaciju različitih modela internacionalizacije na partnerskim univerzitetima iz Evropske unije i razvoj smjernica za efikasan model internacionalizacije na univerzitetima u Crnoj Gori;
  • razvoj kapaciteta za učešće u procesu internacionalizacije putem obuke osoblja i modernizacije opreme;
  • razvoj neophodnih alata za jačanje procesa internacionalizacije koji obuhvataju izradu strategije internacionalizacije sa akcionim planom i pratećim dokumentima, uvođenje nastave na engleskom jeziku na odabranim predmetima na nivou osnovnih i master studija i izradu nastavnih materijala na engleskom jeziku, organizaciju akreditovanih interdisciplinarnih ljetnjih škola na engleskom jeziku, izradu kriterijuma za procjenu kvaliteta procesa internacionalizacije i osnivanje Jezičkog centra za internacionalizaciju na nivou Univerziteta.

Link: http://www.iesp.ucg.ac.me

Ostalo

utorak, 2. mart 2021.
utorak, 2. mart 2021.
utorak, 8. decembar 2020.