Istraživanja i projekti

srijeda, 13. maj 2020.

ReFlame - Reforma stranih jezika na akademskih institucijama u Crnoj Gori

Projekat ReFlame baviće se reformom nastavnih planova i programa stranih jezika u visokom obrazovanju u Crnoj Gori, a trajaće ukupno tri godine. Koordinator projekta je Filološki fakultet a partneri na projektu su crnogorski Univerzitet Donja Gorica i Univerzitet Mediteran, kao i tri partnerske institucije iz EU –   Univerzitet za strance u Peruđi, Univerzitet u Varšavi i Sveučilište u Zagrebu, koji će pružiti ekspertsku podršku iz oblasti nastave jezika struke.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta, te međusobne i međunarodne saradnje tri pomenuta crnogorska univerziteta u pogledu ponude moderne i tržišno orijentisane nastave stranih jezika na nematičnim fakultetima, te osnaživanje nastave drugog stranog jezika na svim fakultetima kao odgovor na sve veću potrebu da mladi stručnjaci u svim oblastima poznaju što veći broj stranih jezika.

Ostalo

srijeda, 27. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.