Istraživanja i projekti

srijeda, 13. maj 2020.

RTEPMS - Monitoring sistem za nadgledanje životne sredine u realnom vremenu

Link: http://rtemps.online

Fakultet za informacione sisteme i tehnologije, UDG u saradnji sa partnerskom institucijom Regionalni vodovod Crnogorsko primorje realizuje projekat RTEPMS (Monitoring sistem za nadgledanje životne sredine u realnom vremenu), finasiran u okviru programa Ministarstva nauke kroz dodjelu grantova za inovativne projekte.

Projekat koji je zvanično počeo sa implementacijom u januaru 2019. godine, a kojim rukovodi doc. dr Marko Simeunović sa timom mladih istraživača predstavlja senzorsku platformu koja može na efikasan način prikupljati, slati i obrađivati senzorske podatke. Platforma nije ograničena na posebnu opremu, odnosno, čvorove senzora, dok će krajnji korisnici moći da odaberu korišćenje senzorskih jedinica kako naših tako i drugih proizvođača. Kompatibilnost opreme biće omogućena određivanjem posebnih modula adaptera za najpopularnija rešenja koja se mogu naći na tržištu.

U okviru aktivnosti koje se implementiraju, razvojem stručnih modula za različite aplikacije može se pružiti kompletna usluga od dizajniranja i ugradnje senzorskih jedinica do transformacije podataka o redovima u korisne informacije i donošenje odluka. Uz pomoć eksperata iz Regionalnog vodovoda razviće se i nekoliko modula stručnog sistema za praćenje pitke vode, kvaliteta vode za plivanje i uzgoja ribe a shodno potrebama razviće se i dodatni moduli tokom i nakon realizacije projekta.

Ostalo

srijeda, 27. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.