Istraživanja i projekti

srijeda, 13. maj 2020.

SensorFood - Primjena biosenzora u provjeri autentičnosti, kvaliteta i bezbijednosti hrane

Ciljevi projekta su:

  • Uspostavljanje saranje sa vodećim svjetskim institucijama za razvoj biosenzora
  • Formiranje istraživačke grupe za razvoj i primjenu biosenzora
  • Kreiranje pilot rješenja za provjeru autentičnosti i kvaliteta proizvoda

Projekat je odobren u okviru Konkursa za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST Ministartsva nauke Crne Gore.

Ostalo

srijeda, 27. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.