Istraživanja i projekti
13. May 2020.

SensorFood - Primjena biosenzora u provjeri autentičnosti, kvaliteta i bezbijednosti hrane

Ciljevi projekta su:

  • Uspostavljanje saranje sa vodećim svjetskim institucijama za razvoj biosenzora
  • Formiranje istraživačke grupe za razvoj i primjenu biosenzora
  • Kreiranje pilot rješenja za provjeru autentičnosti i kvaliteta proizvoda

Projekat je odobren u okviru Konkursa za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST Ministartsva nauke Crne Gore.