Istraživanja i projekti

srijeda, 13. maj 2020.

SmartMilk - Smart milk monitoring system

Fakultet za informacione sisteme i tehnologije, UDG u saradnji sa partnerskom institucijom Exploring d.o.o. i Agrocop realizuje projekat SmartMilk finasiran u okviru programa Ministarstva nauke kroz dodjelu grantova za inovativne projekte.

Ostalo

srijeda, 27. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.