Istraživanja i projekti

utorak, 1. oktobar 2019.

TagITWine: Zaštita brenda i prevencija falsifikata u vinskoj indistriji (HORIZON2020)

http://tagitwine.me/


TagItWine je istraživački i inovativni projekat realizovan u saradnji sa kompanijom “13. jul Plantaže” i finansiran je od strane Evropske komisije. U pitanju je Horizont 2020 projekat i ima za cilj da se testiraju najnovije informacione tehnologije za primjenu u zaštiti brenda i prevenciji falsifikata u vinskoj industriji. Kroz ovaj projekat, istraživači Univerziteta  Donja Gorica su se uključili u partnerstvo sa konzorcijumom projeka TagItSmart koji ima za cilj korišćenje Internet of Things ekosistema za kreiranje novih rješenja digitalizacije uz neprimjetno praćenje proizvoda kroz njihov životni ciklus.

Ostalo

srijeda, 27. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.