Istraživanja i projekti
01. October 2019.

TagITWine: Zaštita brenda i prevencija falsifikata u vinskoj indistriji (HORIZON2020)

http://tagitwine.me/


TagItWine je istraživački i inovativni projekat realizovan u saradnji sa kompanijom “13. jul Plantaže” i finansiran je od strane Evropske komisije. U pitanju je Horizont 2020 projekat i ima za cilj da se testiraju najnovije informacione tehnologije za primjenu u zaštiti brenda i prevenciji falsifikata u vinskoj industriji. Kroz ovaj projekat, istraživači Univerziteta  Donja Gorica su se uključili u partnerstvo sa konzorcijumom projeka TagItSmart koji ima za cilj korišćenje Internet of Things ekosistema za kreiranje novih rješenja digitalizacije uz neprimjetno praćenje proizvoda kroz njihov životni ciklus.