Istraživanja i projekti

utorak, 1. oktobar 2019.

TRANS2WORK - Tranzicija od obrazovanja do zapošljavanja studenata sa invaliditetom

Tranzicija od obrazovanja do zapošljavanja studenata sa invaliditetom u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori (Trans2Work); http://trans2work.eu/sr


Ostalo

srijeda, 27. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.
utorak, 5. septembar 2023.