Obavještenja

četvrtak, 7. mart 2024.

,,Borba protiv rodno zasnovanog nasilja na univerzitetima u Crnoj Gori“

Univerzitet Donja Gorica u okviru projekta Gender mainstreaming u visokom obrazovanju UNIGEM, organizuje okrugli sto na temu „Borba protiv rodno zasnovanog nasilja na univerzitetima u Crnoj Gori“. Okrugli sto će biti održan u utorak, 12. marta 2024. godine u 11h u amfiteatru AS. Učesnici okruglog stola će biti predstavnici/e nadležnih institucija, u prvom redu tužilaštva, ministarstava i predstavnici/e sudova, kao i predstavnici/e univerziteta i predstavnici/e organizacija civilnog društva.

 

Pozivamo sve studente/kinje i članove/članice da prisustvuju okruglom stolu.

 

Agenda događaja nalazi se u prilogu