Obavještenja

ponedjeljak, 4. decembar 2023.

16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

Univerzitet Donja Gorica u okviru projekta Gender mainstreaming u visokom obrazovanju UNIGEM, organizuje niz aktivnosti u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, a sa ovogodišnjom temom PROTIV FEMICIDA.

 

UNIGEM projektom rukovodi Transkulturna psihosocijalna obrazovna fondacija - TPO Fondacija iz Sarajeva, u saradnji sa 18 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, sa ciljem istraživanja pitanja rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja u institucijama visokog obrazovanja, prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju. Projekat finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Sjeverne Irske, posredstvom Ambasade u Sarajevu. UNIGEM projekat predstavlja stratešku opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice, kao i studente i studentkinje na univerzitetima u regionu.

 

U okviru aktivnosti koje organizujemo tokom kampanje, organizacija SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić će predstaviti rezultate istraživanja koji su sproveli na temu "Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Crnoj Gori". Prezentacija će biti održana u utorak, 28.11. u 12.30h u amfiteatru AP. Takođe, u okviru kampanje, a nakon pomenute prezentacije, biće organizovana promocija knjigâ koje su prevedene s engleskog jezika i koje je objavila TPO fondacija: „Žene i religija“,  „Žene i rad“,  „Feminizam i religija u 21. stoljeću“,  „Dekolonijalni feminizam“ i „Etika brige u doba prekarnosti“. O objavljenim knjigama će govoriti predstavnici Kancelarije za rodnu ravnopravnost UDG-a.

 

U toku kampanje će biti održan i Okrugli sto na temu „Femicid u Crnoj Gori“, 05.12. u 12h u amfiteatru AS. Učesnici okruglog stola će biti predstavnici/e organizacija civilnog društva, a posebno nevladinih organizacija koje imaju dugogodišnje iskustvo u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, kao i predstavnici/e univerziteta, te nadležnih institucija, u prvom redu ministarstava, policije i predstavnici/e sudova.

 

U okviru kampanje, biće organizovana i projekcija dokumentarnog flma „Šejla“ autora Velibora Čovića u produkciji NVU Arlekin. Dokumentarni film „Šejla“ je kreiran 2022. godine sa ciljem podizanja nivoa svijesti javnosti o nasilju nad ženama i djevojčicama i nasilju uopšte kao velikom društvenom problemu u Crnoj Gori. Film govori o pokojnoj Šejli Bakiji, tragično stradaloj djevojci, i postao  je sinonim građanskog otpora prema nasilništvu nad ženama.

 

Posebna aktivnost je izrada kratkog story telling videa koji bi sublimirao sve organizovane aktivnosti i koji će se prikazivati na društvenim mrežama Univerziteta sa ciljem povećanja svijesti o ovom društvenom problemu kod studenata/kinja i nastavnog osoblja koji nisu prisustvovali aktivnostima.

 

Pozivaju se svi studenti/kinje i članovi/ce nastavnog osoblja da prisustvuju navedenim događajima.