Obavještenja

utorak, 17. novembar 2020.

Balkanska akademska mreža između fakulteta političkih nauka

Humanistističke studije Univerziteta Donja Gorica, Sociološki centar Crne Gore – SOCEN, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu potpisali su Memorandum o saradnji na realizaciji projekta ''Evropski identitet i evropski sistem vrijednosti kao tačke povezivanja zemalja Zapadnog Balkana'', koji je finansijski podržan od strane Regionalnog fonda za Zapadni Balkan (Western Balkans Fund). Memorandum, u skladu sa planiranim aktivnostima projekta, ima za cilj da unaprijedi nivo saradnje među mladim istraživačima i naučnicima država Zapadnog Balkana: Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine; unaprijedi programe razmjene nastavnika i mladih istraživača između naučnih institucija u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini, kao i da poveća svijest nastavnika, mladih istraživača i naučnika o važnosti programa regionalne saradnje, međusobnog povezivanja i naučnog umrežavanja u regionu, te poveća popularizaciju nauke, naučne metodologije i naučnih rješenja za prevazilaženje izazova sa kojima se suočavaju mladi u regionu Zapadnog Balkana. Potpisivanjem Memoranduma o saradnji, partneri na projektu su formirali i Balkansku akademsku mrežu, zajedničku akademsku platformu koja će produbiti i proširiti potencijal naučne saradnje u našem regionu. Članstvo u Balkanskoj akademskoj mreži otvoriće priliku za kreiranje zajedničkih projekata, organizovanje zajedničkih naučnih konferencija, objavljivanje zajedničkih publikacija i intenziviranje razmjene predavača i istraživača. Članstvo u Balkanskoj akademskoj mreži će biti otvorenog tipa, te će priliku za učlanjenje imati i drugi fakulteti/univerziteti sličnih usmjerenja društvenih i humanističkih nauka. Projekat „Evropski identitet i evropski sistem vrijednosti kao tačke povezivanja zemalja Zapadnog Balkana” ima za cilj unapređenje regionalne i prekogranične saradnje, dobro-susjedskih odnosa i jačanje regionalne kohezije u oblasti obrazovanja i naučno-istraživačkih aktivnosti u regionu Zapadnog Balkana. Projekat će omogućiti unapređenje regionalne saradnje između država Zapadnog Balkana u oblasti obrazovanja i naučno-istraživačkih aktivnosti, te stimulisanje mobilnosti i razmjene predavača i mladih istraživača iz Crne Gore, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.